O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Silentium  > Quadragesima alebo pôstne reflexie

Quadragesima alebo pôstne reflexie


Žijeme v zvláštnom svete. Vo svete virtuálnej reality. 
Skutočne čoskoro nerozoznáme čo je produktom našej vlastnej mysle, či už v reflexii vonkajšieho alebo vnútorného sveta, a čo je do našej mysle, vedomia či podvedomia natlačené vysoko sofistikovanou technológiou „premývania mozgov“. 
 
Marketingoví mágovia a kreatívci v globalizovanom svete vytvárajú nové modely správania, nové subkultúry... Menia svet nie na obraz svoj, ale na obraz svojho klienta... „Žite zdravo a pite Colu! Najnovšie a najlepšie „Colu Zero“! Je predsa úplne bez cukru!“   A na zvyšok tejto chemikálie sa radšej nepýtajte...
 
Colu nemusím.. Marketingových mágov uznávam ako perfektných profesionálov. Jeden z nich si hovoril „di Tarso“ (z Tarzu). A tak ako pri Cocacole, ktorá mala byť pôvodne liekom a predávala sa v lekárňach, sa na podstatu a mystiku Kristovho učenia liečiaceho dušu dávno zabudlo... 

text © Tibor Javor 
Fine Art Photos © Tibor Javor

pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo