O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať
„NIE!“ rehabilitácii režimu Slovenského štátu

 
 
Po realizácii rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci v súvislosti s inštaláciou busty Ferdinanda Ďurčanského sa už nevieme uspokojiť len s morálnym apelom na svedomie ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách.
Tichá rehabilitácia ľudáctva
Pamätné tabule, busty, zľahčujúce vyjadrenia, zdanlivo nevinné konferencie a spomienkové slávnosti na uctenie predstaviteľov totalitných režimov pribúdajú. Cez prepisovanie histórie sa môžeme prepracovať k prekrúcaniu prítomnosti.
Svätí arizátori, orodujte za nás...

Z času načas ožívajú zlí duchovia minulosti a ich heraldi. Mnoheľova škola či ulica v Poprade, Ďurčanského pamätník v Rajci, Tisove tabule v Bánovciach... Tieto témy periodicky ožívajú na Slovensku začiatkom marca. Niektoré sú politicky motivované, niektoré prinesie sám život. Text pastierskeho listu, ktorý sa čítal v rímskokatolíckych kostoloch na Orave, Liptove a na Spiši 27. februára si však zaslúži pozornosť.

Iniciatíva nechceme sa prizerať má jeden rok

20. apríla uplynul práve rok, čo sme sa rozhodli neprizerať sa. Prostredníctvom tohto blogu sa začala spontánne formovať skupina ľudí, ktorá sa nechcela prizerať. Udalosťou, ktorá spojila takmer 2000 ľudí - toľko podpisov sa nazbieralo - na celom Slovensku ale aj mimo neho bola bohoslužba arcibiskupa Jána Sokola v prítomnosti vážených hostí.

NIE fašizácii Slovenska

Vo štvrtok 11. septembra 2008 o 17. 00 hodine sa konalo pri národnom pamätníku holokaustu  v Bratislave na bývalom Rybnom námestí, pred budovou Bibiany  konať verejné zhromaždenie  “nie“ fašizácii slovenska.  Toto verejné zhromaždenie organizovla Občianska iniciatíva „Nechceme sa prizerať“ a konalo sa pri príležitosti spomienky na vydanie tzv. Židovského kódexu vládou SR 9. septembra 1941
Otvorený list KBS - 9. jún 2008
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
Bratislava, 9. júna 2008
 
OI „Nechceme sa prizerať“ - otvorený list Konferencii biskupov Slovenska
 
Do 31. mája 2008 podporilo iniciatívu Nechceme sa prizerať 732 signatárov. Ide o ľudí z rôznych kútov Slovenska, odlišného vierovyznania, spoločenského postavenia a z rôznych častí politického spektra. Na slávení zádušnej omše za Jozefa Tisa 18. apríla 2008 nás znepokojilo zavádzanie verejnosti tvrdením, že išlo o súkromnú iniciatívu arcibiskupa Jána Sokola. Všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že išlo o dobre pripravené zhromaždenie vo verejnosti voľne prístupnom chráme, bol tam verejne vystavený gardistický znak, fotografia prezidenta Tisa a jeho prezidentská štandarda.
Stanovisko arcibiskupa je dostatočne konkrétne


Hovorca Arcibiskupského úradu v Bratislave Jozef Haľko poskytol novinám The Slovak Spectator a Ľube Lesnej rozhovor o reakcii Arcibiskupského úradu na otvorený list iniciatívy Nechceme sa prizerať. 
Ďalšie kroky OI

Prvá etapa OI - Nechceme sa prizerať - zhodnotenie a predpokladané ďalšie kroky

Nechceme sa prizerať je občianska iniciatíva, ktorá vznikla 20. apríla 2008 a vyjadruje primárne solidaritu s obeťami holokaustu no aj s ostatnými obeťami totalitného režimu vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Jeho obeťou sa stali tiež demokratické inštitúcie, politická opozícia, Česi, Rómovia, a iní nevinní občania. Najvýznamnejšou systematicky prenasledovanou a likvidovanou menšinou v tomto smere boli slovenskí židia. Iniciatíva sa dištancuje od opakovaných prejavov, ktoré zľahčujú charakter totalitného režimu slovenského štátu zo strany niektorých vysokých predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi. 
Otvorený list OI Nechceme sa prizerať
 
Nechceme sa prizerať
 
...lebo pasivita je spoluzodpovedná za šírenie zla. Smutné dejiny 20. storočia nás poučili, že chýbal spontánny odpor obyčajných slušných ľudí, ktorí aj v tej dobe existovali a nebolo ich málo. Nechceme sa prizerať, lebo kolektívna amnézia smeruje k opakovaniu tragédií z minulosti.
Verejnosť odmieta omšu za Tisa

Pod petíciu občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať sa podpísali už stovky ľudí. Iniciatíva vznikla na protest proti zádušnej omši za Jozefa Tisa, katolíckeho kňaza a neskôr prezidenta fašistického medzivojnového Slovenského štátu. Počas Slovenského štátu bolo deportovaných vyše 70 000 občanov, najmä Židov, do koncentračných táborov. Veľká väčšina z nich tam aj zahynula. 
Zakladajúci text iniciatívy
 

Čo sa vlastne stalo....?

Video prevzaté z TV SME  (autor - E. Korda & comp.)
Bratislava 18. 4. 2008 Blumentál - Kostol Nanebovzatia panny Márie Nechceme sa prizerať

Občianska iniciatíva občianskej solidarity s obeťami holokaustu 

Trnavský arcibiskup Ján Sokol odslúžil v bratislavskom kostole Blumentál zádušnú omšu za prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa 18.4.2008, v deň výročia jeho popravy pred 61 rokmi. Údajne súkromná bohoslužba mala všetky znaky verejnej slávnostnej bohoslužby
Tlačová správa o vzniku iniciatívy
NECHCEME SA PRIZERAŤ
 
20. apríla vznikla Občianska iniciativa občianskej solidarity s obeťami holokaustu Nechceme sa prizerať. Táto občianska iniciatíva sa dištancuje od opakovaných prejavov smerujúcich k rehabilitácii režimu vojnového Slovenského štátu zo strany vysokých predstaviteľov rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku. 
Stanovisko a východiská iniciatívy
Stanovisko niektorých katolíckych kresťanov 
k zneužívaniu modlitby na podporu necitlivej nacionalistickej politiky
 
Dňa 18. apríla 2008 slúžil trnavský arcibiskup Ján Sokol v bratislavskom kostole zvanom Blumentál sv. omšu za Dr. Jozefa Tisa, prezidenta prvého slovenského štátu. Celebroval ju na 61. výročie jeho popravy. Svätú omšu slúžil na oltári, o ktorý bola opretá Tisova fotografia a štylizovaný slovenský dvojkríž. V blízkosti oltára bola umiestnená prezidentská štandarda Dr. Jozefa Tisa s heslom: Verní sebe – svorne napred! Tieto symboly ako aj prítomnosť viacerých hostí na eucharistickej slávnosti protirečia slovám hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa pre médiá o tejto bohoslužbe vyjadril ako o súkromnej akcii arcibiskupa Sokola.
Rozhovor o iniciatíve pre euroDOMINO 18/2008
Pod výzvou sú podpísané známe mená spoločenského života: Peter Breiner, Michal Vašečka, František Šebej a mnohí ďalší. Pripojiť sa k názoru prezentovanému v petícii možno najlepšie elektronicky na www.changenet.sk. My sme oslovili autora výzvy a zhodou okolností aj
autora píšuceho pre náš týždenník – Miroslava Kocúra.
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo