O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Zo sveta

Zo sveta

Svet je stále menší. 
Dýchame spoločne znečistený vzduch. 
Kúpeme sa v spoločne zašpinených moriach. 
Bojujeme za opatrenia či proti opatreniam 
spojeným s klimatickými zmenami. 
Globálna dedina sa zmenšuje. 
Je tu priestor otvorený pre solidaritu a pomoc. 
Je nás dosť na to, aby sme tým, ktorí to potrebujú, 
vedeli ponúknuť lepšie miesto pre život.
Malé kroky v živote človeka 
sa môžu stať veľkými pre život ľudstva. (foto: archív)
Umenie a ľudia

Umenie je univerzálny výrazový prostriedok ľudí, ktorým nestačí len slovo a číslo na vyjadrenie ich vzťahu k iným ľuďom, k prírode, k životu, k svojmu preživaniu. Umenie dneška prekvaupuje vždy znova avantgardným spôsobom spracovania no zároveň aj vždy túžobnejším návratom k starým témam. Tie človeka napriek tisícročiam neustáleho odkrývania nových vecí nechali tam kde ostal. Na východ od raja.

Veda a ľudia

Veda otvára človeku dvere tam, kde včera stálo tajomstvo. Alchymistov a šamanov vystriedali novodobí vedci skúmajúci experimentálnym spôsobom svet, prírodu i človeka. Premiestnenie stredu vesmíru mimo človeka a mimo zeme spôsobil väčšie otrasy ako sa dalo čakať. Človek ako keby nevedel žiť s vedomím, že stred vesmíru je mimo neho. Že Zem má svoje Slnko, bez ktorého by života nebolo. Podobne aj človek stojí v tomto svete len vďaka tomu, že jeho stred je inde a nie len v čistom rozume.

späť tlač hore
 O editorovi webu








Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.












NETservis






Centrum pro studium demokracie a kultury










SME logo