O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Kontakt

Kontakt

  aomega@aomega.sk


Fine Art Photos © Tibor Javor


Máte nápady, podnety, otázky? 

Cítite a vidite na tomto portáli priestor pre ich realizáciu? 

O čom by ste tu radi čítali? Cítite napätie medzí tým čomu veríte vy a o čom hovorí vaša úradná cirkev a napriek tomu sa cítite veriacimi ľuďmi? Majú presvedčení veriaci v dnešnej spoločnosti možnosti vstupovať relevantne do spoločenského života? Čo by ste robili ako cirkevní predstavení inak? Ako? 

Ste neveriaci ale predsa veríte v niečo nad nami? Prečo vám kresťanstvo a jeho prax nedáva uspokojujúce odpovede? Je možné spojiť liberálne zmýšľanie a sociálnu angažovanosť s kresťanským presvedčením? Musí byť kresťan pravicový konzervatívec?

Na aké témy by ste vedeli kvalifikovane a zaujímavo písať vy?

Na aké otázky ste doteraz dostávali vyhýbavé odpovede a radi by ste ich položili aby si odpovede mohli prečítať aj iní vaši priatelia a známi...?

Osobné? Spoločenské? Duchovné? Partnerské? Morálno-etické?  Biblické či teologické? Iné...?
Som presvedčený, že sa podarí nájsť ľudí, ktorí vám na ne radi a zodpovedne odpovedia. Obyčajných ľudí, lekárov, učiteľov, teológov aj laikov z rôznych kresťanských denominácií.

Ozvite sa. Vzájomná výmena názorov a skúseností hľadajúcich ľudí dobrej vôle bez tabu a bez zábran sa môže začať. Začiatky budú skromné, smelé a nádejné...

Nie je potrebné sa ponáhľať s odpoveďami, ktoré nepríchádzajú. 
Život prináša otázky, život prínesie aj odpovede na ne...
 
(H. Nouwen)

Stránka www.aomega.sk je vytváraná  a administrovaná vďaka dobrovoľnej iniciatíve  jednotlivcov, ktorí ocenia akúkoľvek formu pomoci a podpory  -  vzájomné linky, partnerské stránky a projekty, finančné dary jednotlivcov a organizácií. V prípade, že aj vy chcete pomôcť tomuto projektu, napíšte na aomega@aomega.sk.   

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo