O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Viera  > Novoročná reflexia alebo zmierenie s nezmieriteľným

Novoročná reflexia alebo zmierenie s nezmieriteľným


Dobro a zlo. Večné témy a schémy uvažovania. Ich personifikácia vedie k vydeľovaniu mravného konania mimo jednotlivca z jeho vnútra a k postupnému zbavovaniu sa zodpovednosti. V mravnej oblasti ostáva človek v napätí voľby, ktoré sa ukáže v jeho postoji a životnej praxi. Kým si je človek svojej etickej voľby vedomý, reflektuje a vníma svoju slobodu. Platí to v osobnej rovine a presahuje to i do roviny spoločenskej. Spoločenské vedomie nie je len jednoduchou sumou individuálnej reflexie. Určite je však priestorom, ktoré jeho formovanie katalyzuje alebo inhibuje.
 

pokračovanie textu
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo