O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  >  Pápež František prechádza od slov k činom

Pápež František prechádza od slov k činomVo Vatikáne sa začala cesta k znižovaniu polarizácie hodnotovej diskusie.
Výsledky sa však nedostavia okamžite.


Maďarský cirkevný právnik kardinál Erdö predniesol po týždni na synode o rodine v Ríme týždenný sumarizačný report.

Homosexuáli nie sú ľudia druhej kategórie

Najzávažnejšou pasážou jeho reportu boli konštatovania, že homosexuáli majú dary a kvality, ktoré môžu ponúknuť aj širšiemu kresťanskému spoločenstvu. Erdö sa pýtal, či je katolícka hierarchia a katolícka cirkev ako taká schopná prijať týchto ľudí a garantovať im vo vlastných spoločenstvách bratské a sesterské spoločenstvo.

Homosexuáli si podľa maďarského kardinála často želajú stretnutie s cirkvou, ktorá im ponúka teplo domova, a jedným dychom sa pýta: „Sú naše komunity schopné im ho ponúknuť a prijať a vážiť si ich sexuálnu orientáciu bez toho, aby sme kompromitovali katolícke učenie o rodine a manželstve?“

Podľa jeho reportu otázky homosexuality vedú k dôležitému uvažovaniu o tom, ako by sa dali spracovať realistické spôsoby citového dozrievania a ľudskej a evanjeliovej zrelosti tak, aby doň bola začlenená aj dimenzia sexuality. Erdö hovorí, že to je pre synodu významná a poučná výzva.

Občianske zväzky bude cirkev rešpektovať

Tento tón je určite významným otvorením debaty a nepochybne môže byť označený doteraz za najjednoznačnejší signál Františkovho pontifikátu, keď sa zdá, že od slov sa Vatikán pohne aj k prvým praktickým krokom.

Pastorácia by sa mala priblížiť viac k ľuďom a k ich reálnym potrebám. Na synode zazneli aj slová o tom, že aj keď homosexuálne vzťahy nemôžu byť postavené na tú istú úroveň ako manželstvo medzi mužom a ženou, občianske zväzky osôb toho istého pohlavia rovnako aj občianske zväzky kresťanov, ktorí uzavreli po rozvode civilné manželstvo, sú hodné rešpektu.

Ponúkajú a je v nich hlboko zakódovaný rozmer vzájomnej úcty, rešpektu, pomoci a obety. Toto všetko je zdrojom vzájomnej podpory v živote partnerov.

Cirkev podľa kardinála Erdöa a jeho reportu venuje zvláštnu pozornosť aj deťom, ktoré žijú s pármi osôb toho istého pohlavia, a zdôrazňuje, že potreby a práva najmenších majú vždy prednosť.

Začiatok konca oficiálneho katolíckeho extrémizmu

Interpretácia tohto textu je, samozrejme, otvorená. V súvislosti so situáciou na Slovensku, kde sa Aliancia za rodinu snaží s podporou Konferencie biskupov Slovenska o referendum, ktoré ide očividne iným smerom, je však dôležitá ešte jedna výzva.

Erdö odmieta akýkoľvek populistický tlak aktivistov rodovej ideológie a hľadá platformu vecnej diskusie a hľadania riešení. Odmieta tým militantné a diskriminačné riešenia na jednej aj druhej strane polarizovaného spektra. Katolícke fundamentalistické združenia sa dezorientovane ozývajú na synode vo vystúpeniach súčasného prefekta kongregácie pre náuku viery. Stretávajú sa však s chladnou reakciou. Práve preto kardinál Walter Kasper, po Jozefovi Ratzingerovi najprominentnejší súčasný teológ vyzýva radových veriacich k aktivite a podpore dialógu a hľadania nových odpovedí.

Cirkevní lídri po návrate domov z rímskej synody budú podľa Kaspera potrebovať podporu veriacich. Extrémisti z radov pro-choice hnutí či gay aktivistov aj fundamentalisti z radov rôznych pro-life a rodinných aliancií dostali jasný signál. Do debaty sa má zapojiť sivá zóna kresťanov, ktorým nevyhovuje pravý ani ľavý radikalizmus a dialóg ulice.

Hľadanie konsenzu a riešení

Je to cesta k znižovaniu polarizácie hodnotovej diskusie, ktorá sa však bude rodiť ešte dlhšie. Synoda sa so svojimi odporúčaniami obráti na lokálne cirkvi a biskupov celého sveta. Františkov dokument, ktorý by mal v tomto smere byť pastoračnou normou pre ďalšie fungovanie rímskokatolíckej cirkvi, sa očakáva následne.

Tým by sa jeho pontifikát premietol aj do reálnej roviny praktických krokov. Bez konštruktívnej diskusie v širokej členskej základni cirkvi to však nepôjde. Extrémizmus však možno utlmiť len zodpovednou a kompetentnou angažovanosťou tých, ktorým na novej kultúre života záleží a extrémistom vezmú slovo.

Prínos pre občiansku spoločnosť


Čo to znamená pre slovenskú občiansku spoločnosť? V čase polarizovanej eticko-spoločenskej diskusie na rôzne témy treba tento vývoj vnímať so zadosťučinením. Pre občiansku spoločnosť je dobré vedieť, že rímsky korektív, ktorý doľahne aj na slovenský katolicizmus, je pre ňu nádejou na lepšie riešenia súčasných dilem.

Františkovo pôsobenie môže prispieť k tomu, že aj slovenská katolícka verejnosť sa stane aktívnou verejnosťou v procese dozrievania spoločnosti na dospelých občanov. Pobezákovská agónia sa môže skončiť. Kresťanská dospelosť a individuálna zrelosť sú potrebným prekurzorom tohto procesu. Sila občianskej spoločnosti sa meria silou jej najslabšieho ohnivka. Tým sú dnes jednoznačne naše menšiny. Etnické, sociálne či tie sexuálne.
Písané pre denník SME
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo