O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  > November 1989

November 1989


Zopár obrázkov a pohybov známych tvárí pre pamätníkov a iných. 18. novembra 1989 som počúval na svojej internátnej izbe správy Slobodnej Európy. Zdalo sa to neuveriteľné, no pražské divadlá prestali hrať. Na izbe som bol ten víkend sám. Spolužiaci sa vracali do Bratislavy v nedeľu večer z domu a v pondelok sme už na prednáškach hovorili o všeličom inom ako o biochémii.
Vyhlásili "sme" štrajk. V piatok sme sa ešte "drvili" a neuvažovali o ničom inom ako o najbližšich cvičkách z biochémie či fyziológie.O pár dní neskôr sme si so šéfom katedry chémie a biochémie pripili pohárom koňaku v jeho kancelárii (mimo pracovnej doby) na zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany Československa. Neuveriteľné sa stalo zázračnou skutočnosťou. A my dnes už len spomíname. Ak si to pamätáme.späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo