O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  > Mám taký sen o novom Slovensku

Mám taký sen o novom Slovensku

Vianoce sú aj príležitosťou na želania a snívanie snov o lepšom svete. Próza toho, čo príde, je však výzvou premeniť sny na skutočnosť. 

Môj sen o Slovensku je snom o krajine, ktorá je hrdá na svoj potenciál nie preto, čím je, ale skôr preto, čím sa s týmto potenciálom môže stať. Hrdosť a sebavedomie verejnosti bude živená zmysluplne vtedy, ak namiesto Svätoplukov a vymyslených príbehov o starých Slovákoch budú priťahovať pozornosť živí inšpirujúci ľudia, ktorí oslovujú slovami, ktoré sú kryté rečou ich preukázateľných úspešných príbehov.

Úspešný príbeh nie je len junácka pasovačka za našimi humnami, ale ochota pasovať sa s najlepšími, súťažiť s nimi na európskom aj svetovom ihrisku a nebáť sa do tohto dialógu a hľadania lepšieho riešenia aj aktívne vstúpiť. Ako programátori, ako vývojári, ako vedci, alebo ako aktívni hráči pri riešení globálnych migračných, environmentálnych či hodnotových konfliktov a tém.

Budúcnosť bola vždy neistá a vždy si vyžadovala odhodlanie. Budúcnosť však nie je dôvodom na obavy. Rozumná odvaha vyplýva práve zo sebavedomia, že pri riešení problémov, ktoré nás presahujú, nájdeme spojencov aj mimo Slovenska. Lebo všetkých ľudí dobrej vôle musí spoločne zaujímať hlad, bieda, vojny aj novodobé sťahovanie národov.Naša európska aj slovenská prítomnosť je taká harmonická práve preto, lebo vízia zakladateľov a autorov paktu o uhlí a oceli, bola nadčasová. Nemci a Francúzi postavili hrádzu vojenským konfliktom, lebo nastavili pravidlá spolupráce a obchodovania. No nezabudli ani na spoločné tradície, ktoré spájali tých, čo nechceli šíriť nenávisť nacionalizmu, ale našli všeobecnú deklaráciu hodnôt, ktoré tieto hranice prekonávajú.

Súostrovia spolupráce

Vieme, čo je dobré, vieme, kto je kompetentný, vidíme, kto sa ako správa. Charakter a kultúra nie je len ornament: Je to vitálna sila akéhokoľvek snaženia a budovania lepšieho sveta. Ostrovy sa spájajú a namiesto súostrovia gulag, ktoré by sme zapĺňali deportovanými názorovými odporcami, chceme budovať nové súostrovia spolupráce.

Verím v rodinu, kde matka a otec povzbudzujú a majú radi svoje deti. Nestrašia ich peklom, ale pomáhajú im s láskou odhaľovať krásy tohto sveta aj so zodpovednosťou za jeho budúcnosť. Otec je však aj dobrým manželom. Stará sa a má rád aj svoje nezbedné či trochu nevydarené deti, lebo práve oni potrebujú viac lásky a pozornosti. Kde dievčatá aj chlapci majú rovnaké šance. No tí slabší potrebujú pocítiť viac dôvery a povzbudenia, lebo príliš dlho sme boli orientovaní na výkon a videli sme úspech ako požehnanie a neúspech ako trest.

Solidarita, empatia a podpora namiesto rasizmu či konfesionálnej nenávisti sa rodí v dobrých školách a pod vedením kompetentných a charakterných lídrov. A samozrejme aj líderiek. Takých chcem hľadať, podporovať a v miere, v akej to je možné, im chcem aj osobne pomáhať. Modlitbou aj odborným vkladom.

Efektívna vláda, školy, ktoré učia tomu, čo naše deti budú potrebovať aj nemocnice, do ktorých sa nebojíme ísť, sa nám podarí pretvoriť na tento obraz len v tomto novom nastavení. Lebo veľa z toho tu už máme. Len to funguje akosi na okraji. Ako výnimka zo systému. Toto je potrebné spraviť novou normou.

Normou je poctivosť, podpora slabých a využitie potenciálu úspešných. Toto je potrebné prepojiť a premáhať deformácie dneška dobrom a odhodlaním. Láska a dobro môžu nielen víťaziť, ale aj vyhrať. Aj vtedy, keď ostaneme všetci sami sebou, a tak trochu odlišní a iní. Je O. K. byť iný, ak máme spoločný cieľ.

Úspech nielen pre vyvolených

Prosperita a úspech sú tu pre všetkých. Priepastné rozdiely, ktoré vidíme, nie sú ani dobré, ani bezpečné. Murované ploty okolo honosných víl vzbudzujú nedôveru, lebo tí, čo bývajú v starých domoch, vnímajú okrem bohatstva často aj nepoctivosť ich majiteľov.

Bežný človek často nechápe, prečo niekto musí mať na ruke hodinky za desiatky tisíc eur, ak on nemôže kúpiť svojim deťom mesačný lístok na autobus, do umeleckej školy či na tréning na futbalový štadión, aby nemuseli tráviť celé dni v osade či pred televíznou obrazovkou bez možnosti vystúpiť z bludného kruhu chudoby.

Úspešná krajina sa nemeria počtom jednotlivcov v rebríčku svetových boháčov, ale spokojnosťou najbiednejších. Spokojnosť sa rodí z nádeje, že aj oni sa raz môžu stať pekármi, kuchármi, mechatronikmi, lekármi či poslancami.

Volaní na zodpovednosť

Okrem slobody a rovnosti bude heslom tejto evolúcie Slovenska na krajinu s budúcnosťou aj zodpovednosť všetkých za všetko. To sa však udeje len tak, že aj tí hore budú volaní na zodpovednosť. Adresne a osobne. Polícia musí rovnako razantne postupovať pri krádeži auta, čiernom pasažierovi aj pri nekompetentnom ministrovi, ktorý preukázateľne žije nad svoje pomery a spolupracuje s pochybnými ľuďmi.

Musíme si veriť a táto dôvera vyplýva práve z toho, že polícia, justícia aj úrady pracujú rovnako kvalitne v každom prípade. A ak sa niečo pokazí, tak náprava bude nielen možná ale aj skutočná. Demokratické inštitúcie nefungujú, ak v nich sedia kriví ľudia. Nechcem sa báť súdov ani polície. Chcem múdrych a pokorných prokurátorov, advokátov a sudcov, ktorí budú poznať zákony a nebudú medzi nami zištne svojím konaním tolerovať papalášov a ich kamarátov.

Nové Slovensko

Mojím snom aj vianočným prianím je toto. Snívam a želám si nové Slovensko. Slovensko, ktoré má nádej a budúcnosť. Nech je to bezpečná a sebavedomá krajina.

Nech jej efektívna vláda pomáha k širšej prosperite, kde sa menšiny a slabí nebudú báť. Kde sa silní a šikovní budú vedieť vcítiť do položenia ostatných a aktívne ich budú motivovať k tomu, aby sa pridali.

Nové Slovensko bude krajina zodpovedných občanov a tí budú volať v medziach platných zákonov na zodpovednosť svojich lídrov. Za to, čo robia. Alebo nerobia.

A je jasné, že tu budú fašisti aj populisti. Len ich hlasy budeme vedieť premôcť naším pozitívnym konaním a vierou, ktorá nakazí všetkých. Tá viera v budúcnosť je niečo, čo nás presahuje, lebo aj ten vianočný exulant v Betleheme sa pred 2000 rokmi nemal kde narodiť a predsa to nakoniec dal. Aj my to môžeme dokázať. Aj jeho obviňovali z liberalizmu a z toho, že príliš kritizuje tradičné hodnoty a pokrytcov.


Veriť tejto evanjeliovej slobode a mať nádej, že to má zmysel, je viac ako hovoriť o sociálnych istotách a bývať v opevnenej bytovke či vile. A kde sa bude dať, tam sa rád k realizácii tohto môjho sna pridám. A vy?

SME 23.12.2017

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo