O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > Tlačová správa o vzniku iniciatívy

Tlačová správa o vzniku iniciatívy

NECHCEME SA PRIZERAŤ
 
20. apríla vznikla Občianska iniciativa občianskej solidarity s obeťami holokaustu Nechceme sa prizerať. Táto občianska iniciatíva sa dištancuje od opakovaných prejavov smerujúcich k rehabilitácii režimu vojnového Slovenského štátu zo strany vysokých predstaviteľov rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku.  

Vznikla ako reakcia na piatkovú verejnú bohoslužbu tzv. zádušnú omšu, ktorú viedol trnavský arcibiskup Ján Sokol 18. 4. 2008 v bratislavskom kostole Blumental. Táto bohoslužba za popraveného prezidenta Jozefa Tisa bola označená verejnými predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi ako arcibiskupova súkromná iniciatíva. Údajne súkromná bohoslužba mala všetky znaky verejnej slávnostnej bohoslužby: konala sa na pôde verejne prístupného farského chrámu, za prítomnosti početných hostí a početného zástupu ľudí. Prvými signatármi iniciatívy je 20 občanov hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým hodnotám. 

Signatári výzvy sa prihovárajú za univerzálnu hodnotu ľudského života a odmietajú otvorené a opakované verejné vyjadrenia a postoje arcibiskupa Sokola ospravedlňujúce režim vojnového slovenského štátu a priamu či nepriamu podporu extrémistických skupín. 

Signatári tejto výzvy si želajú, aby slovenská spoločnosť počula aj hlas tých, ktorí si vážia ľudské aj kresťanské hodnoty rozdielne od ideológie Slovenského štátu a nechcú aby hovorcom a jediným reprezentantom slovenských kresťanov dnes bol arcibiskup Sokol. Iniciatívu je možné podporiť na adrese aomega@aomega.sk. Jej text je publikovaný na www.kocur.blog.sme.sk.

Správu prebrali a publikovali 21. apríla 2008 SITA, TASR, Webnoviny, Pravda, TA3, Plus1deň, aktualne.sk a iné médiá lokálneho či celoslovenského významu. 20. apríla 2008 bol text iniciatívy umiestnený aj na portál changenet.sk. Kvôli technickým problémom ho môžete podporiť momentálne (14. júl 2008) zaslaním e-mailu na adresu aomega@aomega.sk. Do subjektu spravuy uvedte NECHCEME SA PRIZERAT a uvedte svoje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.
späť tlač hore
 O editorovi webu








Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.












NETservis






Centrum pro studium demokracie a kultury










SME logo