O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > Otvorený list OI Nechceme sa prizerať

Otvorený list OI Nechceme sa prizerať

 
Nechceme sa prizerať
 
...lebo pasivita je spoluzodpovedná za šírenie zla. Smutné dejiny 20. storočia nás poučili, že chýbal spontánny odpor obyčajných slušných ľudí, ktorí aj v tej dobe existovali a nebolo ich málo. Nechceme sa prizerať, lebo kolektívna amnézia smeruje k opakovaniu tragédií z minulosti.
 
Nechceme sa prizerať je občianska iniciatíva, ktorá vznikla 20. apríla 2008 a vyjadruje primárne solidaritu s obeťami holokaustu. Nie sú nám však ľahostajné ani ostatné obete totalitného režimu vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Jeho obeťou sa stali tiež demokratické inštitúcie, politická opozícia, Česi, Rómovia, a iní nevinní občania. Najvýznamnejšou systematicky prenasledovanou a likvidovanou menšinou v tomto smere boli slovenskí židia. Naša iniciatíva sa dištancuje od opakovaných prejavov, ktoré zľahčujú charakter totalitného režimu slovenského štátu zo strany niektorých vysokých predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi.  
 
Signatári tejto výzvy chcú, aby zaznel hlas tých, ktorí nie sú ľahostajní a vážia si univerzálne ľudské a kresťanské hodnoty, ktoré v ideológii vojnového slovenského štátu absentovali. Chceme, aby zo strany občanov, osobitne veriacich ľudí zaznel aj iný postoj, ako stanovisko arcibiskupa Jána Sokola. Pán arcibiskup Sokol slávil zádušnú bohoslužbu za prezidenta a kňaza Jozefa Tisa za známych okolností 18. apríla 2008 verejne v kostole Nanebovzatia Panny Márie v bratislavskej farnosti Nové mesto (známej ako Blumentál) na území bratislavskej diecézy. V duchu vnútrocirkevnej legislatívy potreboval na to výslovný alebo aspoň „rozumne predpokladaný“ súhlas bratislavského arcibiskupa. Žiadame k tomuto bodu stanovisko bratislavského arcibiskupa J. E. ICDr. Stanislava Zvolenského, ako aj stanovisko Konferencie biskupov Slovenska. 

Sme presvedčení, že takto slávenú bohoslužbu nemožno považovať za súkromné podujatie trnavského arcibiskupa. Vyhlásenia hovorcu Konferencie biskupov Slovenska CSILic. Jozefa Kováčika preto v tomto zmysle považujeme za nepravdu a zavádzanie verejnosti.

V našej spoločnosti sme svedkami čoraz početnejších prejavov xenofóbie a rasovej neznášanlivosti. Ak sa vysoký predstaviteľ cirkvi rozhodne zľahčovať význam zločinov vojnového totalitného režimu na Slovensku tým, že opakovane oslavuje predsedu vládnucej štátostrany a hlavu štátu zodpovedného za túto tragédiu, nepriamo tým legitimizuje režim a jeho predstaviteľov. Mnohí z tých, čo sa nevyznajú v dejinách Slovenskej republiky a jej politike voči židovskej menšine, sa obracajú aj na zástupcov cirkvi, aby vyslovili svoje stanovisko. Ak ich arcibiskup Sokol zavádza a ostatní členovia biskupského zboru sa voči tomu neohradia, nastavuje štandardy, ktoré sú pre celú spoločnosť vysoko nebezpečné.
 
Nechceme sa prizerať ako sú zo strany biskupov na základe falošnej stavovskej solidarity vyjadrované sympatie totalitnej moci vedenej katolíckym kňazom. Táto moc vystavila ponižujúcemu neľudskému zaobchádzaniu ľudí, ktorých mala chrániť. V desaťtisícoch prípadov tieto príbehy prenasledovania skončili potupnou smrťou. Nechceme, aby sa to zopakovalo kvôli našej ľahostajnosti či relativizácii a presúvaní zodpovednosti za smrť desaťtisícov nevinných.
 
Naše vyjadrenie nie je namierené proti cirkvi ako celku. Naopak, medzi podporovateľmi tejto iniciatívy sú početní kresťania a medzi nimi aj katolíci. Mnohí z nich sa ako jednotlivci podieľali na boji proti totalite vedenej HSĽS či KSČ. V duchu slov toho, kto kresťanskú cirkev založil veríme, že pravda oslobodzuje.
 
Nemecký pastor Martin Niemöller v období nacistickej ríše povedal: „Najskôr prišli po komunistov a ja som sa neozval, lebo som nebol komunistom. Potom prišli po židov a ja som sa neozval, lebo som nebol židom. Potom prišli po katolíkov a ja som sa neozval, lebo som bol protestant. Potom prišli po mňa a vtedy už nebolo nikoho, kto by sa ma zastal“. Preto sa nechceme prizerať...
 
 
v Bratislave 7. mája 2008
 
Miroslav Kocúr,  Dušan Jaura, Monika Vrzgulová

Iniciatívu môžete podporiť osobne prípadne môžete na ňu upozorniť aj iných občanov do 9. septembra 2008  zaslaním e-mailu s Vaším menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska na aomega@aomega.sk
.


text © Nechceme sa prizerať 
logo © -ms- 

 

pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo