O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > „NIE!“ rehabilitácii režimu Slovenského štátu

„NIE!“ rehabilitácii režimu Slovenského štátu


 
 
Po realizácii rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci v súvislosti s inštaláciou busty Ferdinanda Ďurčanského sa už nevieme uspokojiť len s morálnym apelom na svedomie ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách.
 
Sloboda slova a názoru má podľa nášho presvedčenia vo verejnom priestore svoje limity. Oslava osobností a udalostí, ktoré majú tragický obsah pre významnú časť demokratickej verejnosti zľahčuje zodpovednosť a vinu tých, ktorí za tieto tragické udalosti boli osobne právne, politicky a morálne zodpovední.
 
Preto sa formou občianskej petície občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať obraciame na Vládu SR a na NR SR a žiadame, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním exponentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 1939-1945 zaoberali týmto javom. Žiadame, aby bol prijatý právny predpis, ktorý by ošetril tento súčasný stav, a ktorý by nanovo vymedzil verejný a súkromný priestor a taxatívne vymenoval podmienky, za ktorých nie je možné použiť mená exponentov a aktivistov totalitných režimov Slovenskej republiky 1939-1945 a Československa 1948-1989 na označovanie pamätníkov, pamätných tabúľ, ulíc, námestí, inštitúcií a iných verejne prístupných priestorov pripomínajúcich ich údajné zásluhy.
 
Tento náš návrh nie je namierený proti slobode slova a názoru, ktorá má v demokratickej spoločnosti svoje miesto a je nedotknuteľná. Jeho zámerom je posilniť vo verejnosti presvedčenie o amorálnosti každého totalitárneho zriadenia nevynímajúc režim Slovenskej republiky 1939-1945. Genocída obyvateľov Slovenska, na ktorej sa tento štát spolupodieľal, neznesie žiadne zľahčovanie.
                                                                                 
Bratislava, 29. júna 2011
Petičný výbor:
Dušan Jaura
Miroslav Kocúr
Monika Vrzgulová (poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)
 
Signatári výzvy:
Antonín Čech, Peter Dráľ, Michal Filek Jaroslav Franek, Pavel Frankl, Egon Gál, Peter Getting, Ľudovít Hallon, Michal Havran, Katarina Hradská, Mikuláš Huba, Kristína Križanová, Peter Križan, Martin Kríž, Beata Nemcová, Eduard Nižnanský, Laco Oravec, Daniel Pastirčák, Eva Riečanská, Daniela Richterová,  Boris Strečanský, Mária VargováIniciatívu môžete podporiť osobne, zbieraním podpisov pod petíciu na priloženom podpisovom hárku, prípadne môžete na ňu upozorniť aj iných občanov.

Môžete ju podporiť aj 
zaslaním e-mailu s Vaším menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska na
aomega@aomega.sk.


Podpisový hárok na stiahnutie

Vyplnené hárky zašlite na adresu:

Občianska iniciatíva 
"NECHCEME SA PRIZERAŤ"
Zvolenská 41
821 09 Bratislava


Ďakujeme Vám za Vašu podporu
 
 
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo