O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > NIE fašizácii Slovenska

NIE fašizácii Slovenska


Vo štvrtok 11. septembra 2008 o 17. 00 hodine sa konalo pri národnom pamätníku holokaustu  v Bratislave na bývalom Rybnom námestí, pred budovou Bibiany  konať verejné zhromaždenie  “nie“ fašizácii slovenska.  Toto verejné zhromaždenie organizovla Občianska iniciatíva „Nechceme sa prizerať“ a konalo sa pri príležitosti spomienky na vydanie tzv. Židovského kódexu vládou SR 9. septembra 1941, ktorý zbavil občianskych práv a následne umožnil deportácie takmer 70 000 obyvateľov Slovenskej republiky. Práve v tento deň bola v roku 1941 prijatá zákonná úprava 198/1941 Sl.z. Toto nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov, tzv. „Židovský kódex", ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim pre občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva vstúpil do platnosti 10. septembra 1941.
 
„Nechceme sa prizerať“ je občianska iniciatíva, ktorá vznikla 20. apríla 2008 a vyjadruje primárne solidaritu s obeťami holokaustu no aj s ostatnými obeťami totalitného režimu vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Jeho obeťou sa stali tiež demokratické inštitúcie, politická opozícia, Česi, Rómovia, a iní nevinní občania. OI vznikla ako reakcia na verejnú bohoslužbu tzv. zádušnú omšu, ktorú viedol trnavský arcibiskup Ján Sokol 18. 4. 2008 v bratislavskom kostole Blumental. Táto bohoslužba za popraveného prezidenta Jozefa Tisa bola označená verejnými predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi ako arcibiskupova súkromná iniciatíva. Údajne súkromná bohoslužba mala však všetky znaky verejnej slávnostnej bohoslužby.
 
Počas zhromaždenia zazneli príhovory signatárov a hostí z radov občanov, historikov, občianskych aktivistov a známych osobností verejného života. Medzi rečníkmi zhromaždenia vystúpili okrem iných aj herečka Emília Vášáryová, historička SAV Katarína Hradská či hudobník Michal Kaščák a violončelista Jozef Lupták. Čítanie úryvkov zo zákonov SR z rokov 1939 -1945, ktoré umožnili perzekúciu a deportácie jej občanov priblížilo účastníkom detaily ľudskej tragédie občanov Slovenska v rokoch 1938-1945. Pietnu spomienku krátkou reflexiou a hudobným vstupom obohatí violončelista Jozef Lupták. Na námestí zneli ako zvuková kulisa mená vyhladených slovenských židovských komunít. Pri ich nahrávke a zvukovom spracovaní spolupracovali organizátori s Magdou Vášáryovou.
 
Hovorcovia iniciatívy  „Nechceme sa prizerať“ Dušan Jaura a Miroslav Kocúr oboznámiliverejnosť s doterajším priebehom reakciami, ktoré táto iniciatíva vyvolala. Iniciatívu podporilo doteraz vyše 1800 signatárov z celého spoločenského, politického a kultúrneho spektra. Medzi signatárov iniciatívy patria napríklad Peter Breiner, Magda Vašáryová, Anton Srholec, Marián Geišberg, Monika Beňová, Lucia Žitňanská, Pavol Demeš, Juraj Kušnierik,  Oľga Pietruchová, Katarína Hradská, Lucia Piussi, Peter Zajac, Michal Vašečka, Eduard Chmelár, Michal Havran ml., František Šebej ai.
 
V súvislosti s prejavmi xenofóbie a antisemitizmu v slovenskej spoločnosti sa dlhoročné mlčanie veľkej časti verejnosti aktuálne ukazuje ako živná pôda pre rast rôznych foriem extrémizmu a jeho nositeľov vo verejnom živote. Účastníci zhromaždenia budú mať možnosť svojím podpisom podporiť OI aj počas tohto podujatia a prelomiť toto mlčanie.

text © Nechceme sa prizerať 
foto © Miro Kocúr


pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo