O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > Ďalšie kroky OI

Ďalšie kroky OI


Prvá etapa OI - Nechceme sa prizerať - zhodnotenie a predpokladané ďalšie kroky

Nechceme sa prizerať je občianska iniciatíva, ktorá vznikla 20. apríla 2008 a vyjadruje primárne solidaritu s obeťami holokaustu no aj s ostatnými obeťami totalitného režimu vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Jeho obeťou sa stali tiež demokratické inštitúcie, politická opozícia, Česi, Rómovia, a iní nevinní občania. Najvýznamnejšou systematicky prenasledovanou a likvidovanou menšinou v tomto smere boli slovenskí židia. Iniciatíva sa dištancuje od opakovaných prejavov, ktoré zľahčujú charakter totalitného režimu slovenského štátu zo strany niektorých vysokých predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi.  K dnešnému dňu podporuje iniciatívu okrem prvých 20 signatárov už takmer 600 podporovateľov z celého Slovenska ako aj našich rodákov žijúcich v zahraničí. 

Otvorený list
Iniciatíva je nadkonfesionálnou občianskou iniciatívou, ktorá pri pohľade na spoločenský problém relativizovania slovenského vojnového totalitného režimu chce vytvoriť platformu komunikácie a hľadania pravdy o tomto komplikovanom historickom období. Iniciatíva poslala otvorený list bratislavskému arcibiskupovi J.E. ICDr. Stanislavovi Zvolenskému a Konferencii biskupov Slovenska s výzvou aby zaujali stavisko  k tzv. súkromnému podujatiu trnavského arcibiskupa J.E. Jána Sokola 18. apríla 2008 v bratislavskej farnosti Bratislava Nové mesto, známej ako Blumentál. 

Ďalšie kroky
V rámci tlačovej konferencie boli oznámené aj ďalšie kroky OI Nechceme sa prizerať.
7. mája 2008 medzi 18.00 a 20:00 hod -  mohli podporovatelia tejto iniciatívy položiť sviece alebo kamienok na pamätník holokaustu na  Rybnom námestí v Bratislave. Ukončenie celej akcie bolo ohlásené na 9. septembra 2008, kedy bude podpisová akcia vyhodnotená. Je to deň prijatia zákonnej vyhlášky č. 198 tzv. Židovského kódexu, ktorý vstúpil do platnosti 10. semptembra 1941 a slúžil ako zákonný rámec pre definitívny odsun židovského obyvateľstva z územia Slovenskej republiky.
Iniciatíva bude následne moderovať vytvorenie platformy komunikácie signatárov a podporovateľov iniciatívy. Zámerom je vytvorenie pravidelného podujatia spoločenského a historicko-kultúrneho charakteru. Tzv. historické fórum by malo byť platformou na diskusiu na spomínanú tému v jestvujúcom názorovom spektre na dnešnom Slovensku. Paralelne sa iniciatíva zasadí aj za spoločenské spomienkové podujatie  na holokaust a jeho etické posolstvo dnešnej slovenskej spoločnosti. 

Spolupráca spolkov, vládnych aj mimovládnych inštitúcií
OI Nechceme sa prizerať pozvala expertné organizácie štátneho i neštátneho charakteru, vládneho i mimovládneho sektora aby prejavili záujem o spoluprácu na tomto projekte na kontaktných adresách iniciátorov výzvy.  Chcú tak využiť ľudský potenciál, ktorý táto iniciatíva vytvorila. OI má  záujem o spoluprácu na úrovni odborníkov z radov historikov a spoločenských vied, spoločenských a duchovných elít, politicky aktívnych ľudí aj pamätníkov, študentov, pedagógov, stúpencov hnutí historických spolkov či iných organizácií zaoberajúcich sa obdobím rokov 1938-1945 v slovenských dejinách.
 
K tlačovej správe o reakcii bratislavského arcibiskupa J.E. Stanislava Zvolenskéhotext © Nechceme sa prizerať 
logo © -ms- 

 

pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo