O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Ľubom Morbacherom...

Hosť Pyramídy s Ľubom Morbacherom...


Hovoriť o minulosti je niekedy nepríjemné. Hrubými čiarami sa nám však s minulosťou vyrovnať nepodarilo. Na jednej strane stoja tí, ktorí sa ňou zaoberať nechcú a potom sú tu tí, ktorí sa v minulosti stali obeťami totalitných režimov v období druhej svetovej vojny či po komunistickom puči.

Pocit zodpovednosti, krivdy aj pocit viny sú stále predmetom politických diskusií ale služba spravodlivosti ostala často nenaplnená. Je slovenská história naozaj poučením pre našu súčasnosť alebo si ju musíme aj s chybami zopakovať? O tom, či nesie v sebe história aj etické posolstvo pre našu súčasnosť.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo