O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Tomášom Suskom

Hosť Pyramídy s Tomášom Suskom


Nahliadnutie do duše tatranských horských nosičov sa netradične no úspešne a pôsobivo podarilo filmu Pavla Barabáša Sloboda pod nákladom.

Tomáš Susko bol jeho dramaturgom. Láska k umeniu, hudbe či prírode sa spája u dramaturga so snahou sprostredkovať zaujímavo a podnetne tieto dimenzie širšiemu publiku aj kamerou a na fillmovom plátne.

O tom, prečo a ako sa horskí nosiči a my s nimi dívame na prírodu a kde v nej môžeme odhaľovať jej duchovnú dimenziu sme sa v relácii Hosť pyramídy zamýšľali s dramaturgom Tomášom Suskom. V archíve RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo