O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Marošom Schmidtom...

Hosť Pyramídy s Marošom Schmidtom...


...kurátorom múzea, dizajnérom, ktorému sa páčia tvary predmetov, s
ktorými sme vyrastali a medzičasom aj zostarli. O kráse, dizajne a tvaroch okolo nás - doma i vo verejnom priestore.

V jednej reakcii povedal, že je pravdou, že ho inšpirujú tvary 2. polovice 20. storočia, no rozšíril si svoje obzory aj o tvary rokov 20. 30. a 40tych, vraj kvôli tomu, že ako nadšenec výhradne socialistického dizajnu svojich priateľov už trochu provokoval.


V archíve RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo