O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Jurajom Červenákom

Hosť Pyramídy s Jurajom Červenákom

Juraj Červenák je spisovateľ, akých na Slovensku nemáme veľa.

Niekoľko desiatok románov, za ktorými treba vidieť dni a roky štúdia historických reálií ale aj archívov, kde názvy ulíc a mená hrdinov nie sú len náhodnou fikciou ale opierajú sa o historické pramene. To dáva jeho príbehom autenticitu, situačnú pútavosť a právom vzbudzuje zvedavosť čitateľov, ako sa píše román.

Vypočujte si rozhovor o sile príbehu, o tom ako vzniká historický román, ako si vyberá kladných aj záporných hrdinov svojich románov, čím chce svojho čitateľa prekvapiť a ako vníma písanie takejto literatúry dnes. O písanom slove ako o médiu a o tom prečo sú aj dnes príbehy dôležité.


V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo