O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Erichom Hulmanom

Hosť Pyramídy s Erichom Hulmanom


SKCH má bohatú históriu a veľký rozsah činností v službe ľuďom v núdzi bez rozdielu na ich náboženstvo, rasu či presvedčenie. Svojimi aktivitami pomáha deťom, dospelým, sociálne, zdravotne či inak na pomoc odkázaným jednotlivcom aj komunitám na Slovensku ale vníma aj širší rozmer potrieb ľudí inde vo svete. Dávame preto, lebo sme aj my veľa dostali.

Nie je to len naša zásluha, že sa nám darí viac, ako iným. Najlepším a najefektívnejším nástrojom pomoci je prevencia. Veľmi často sa vša zo stavu krajnej núdze ľudia a komunity nevedia dostať bez účinnej pomoci. Charita je založená na postoji aktívnej a činorodej lásky, ktorá sa prejavuje záujmom o tých, ktorí túto pomoc potrebujú. Rozhovor o niektorých aspektoch tejto širokej témy s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity  Erichom Hulmanom. 
 

V archíve RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo