O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Arpádom Soltészom...

Hosť Pyramídy s Arpádom Soltészom...


 ... novinárom, komentátorom a vnímavým človekom, pre ktorého je novinárske remeslo osobným poslaním. Emigroval do západného Nemecka krátko pred Novembrom 89 aby žil svoj sen o slobode. Vrátil sa však krátko po páde Železnej opony, aby sen o slobode realizoval v nových podmienkach budovania otvorenej spoločnosti. Odvetdy pôsobív v rôznych médiách regionálneho aj celoslovenského dosahu. V médiách elektronických aj printových. Otvorene, neohorozene a slobodne.

Archiv RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo