O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Novinky a aktuality
NEW na www.aomega.sk ...

 

♦Last update 2018/02/12♦


Hosť Pyramídy s Oľgou Pietruchovou


Postavenie ženy v dnešnej spoločnosti prešlo od prvého sprístupnenia volebného práva pre ženy za posledných sto rokov dynamickým vývojom. Aj v slovenskej spoločnosti prevláda názor, že o mnohých dôležitých veciach rozhodujú prevažne muži alebo že v súvislosti s úlohou ženy pri starostlivosti o deti zamestnávatelia uprednostňujú mužov. Spájame to aj s jednoduchým prevládajúcim dojmom, že verejné pozície, v ktorých sú ženy, vnímane stále skôr ako výnimky.  Rozhovor s Oľgou Pietruchovou o niektorých aspektoch tejto širokej témy.


Ako nemyslieť na čiernu mačku

Bojovníci proti zlu z Istanbulu nie sú hovorcami všetkých slovenských kresťanov. Vidieť pre kresťana jedinú možnosť v postoji k Istanbulskému dohovoru v jeho odmietnutí je hlboké nedorozumenie. 

Preto som sa rozhodol k tomu napísať týchto pár riadkov. A pripájam aj text dohovoru o násilí na ženách a na opatreniach proti nemu v slovenskom znení, aby si každý čitateľ mohol sám prečítať, čoho sa predmetná diskusia dotýka.


Hosť Pyramídy s Igorom Brossmannom


Podľa Igora Brossmanna reklama bola a stále je len správne povedaná pravda. Muži chcú byť stále bohatí a mocní, ženy chcú byť stále krásne a milované. A rovnako je to aj s ľudskými vášňami či hriechmi. 

Po vianočnom nápore reklamy na naše zmysly a vedomie nahlas uvažujeme o tom, či to je naozaj stále o tom istom.
O veriacich, ktorí kriticky myslia
 

Veriaci ľudia otvorení dobrodružstvu tvorivého hľadania zodpovedných občianskych postojov, ku ktorým ich v cirkvách nemá kto povzbudiť, majú nielen právo, ale aj povinnosť ísť ďalej. Nie napriek svojej viere, ale práve vďaka nej. A musíme sa zmieriť s tým, že sa to nebude dať obmedziť len na jednu stranu. Fakt, že niekde bude viac strachu ako optimizmu, je dobrým znamením toho, o akú budúcnosť sa chceme usilovať v osobnom aj verejnom živote.

Slovensko je progresívnejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Otvorenosť ľudí, ktorí sú veriaci, naráža skôr na nedostatok ponuky ako na nedostatok ochoty vykročiť s odvahou a zodpovedne k lepšiemu spravovaniu tejto krajiny, z ktorej nechcú odísť. Tých, ktorí hrajú na istotu starého sveta a strašia budúcnosťou, je momentálne viac, preto odpovede na súčasné výzvy sú také rozpačité.


Hosť Pyramídy Matúšom Vallom


Matúš Vallo je povolaním architekt, aktívne sa zúčastňuje riešenia projektov na vylepšenie verejného priestoru v rôznych mestách na Slovensku aj v Česku.

Je aj hudobníkom a basgitaristom skupiny PARA. Rozhovor o tom, prečo na verejnom priestore, dobrej nálade, umení a kráse záleží.Mám taký sen o novom Slovensku 

Budúcnosť bola vždy neistá a vždy si vyžadovala odhodlanie. Budúcnosť však nie je dôvodom na obavy. Rozumná odvaha vyplýva práve zo sebavedomia, že pri riešení problémov, ktoré nás presahujú, nájdeme spojencov aj mimo Slovenska. Lebo všetkých ľudí dobrej vôle musí spoločne zaujímať hlad, bieda, vojny aj novodobé sťahovanie národov.

Naša európska aj slovenská prítomnosť je taká harmonická práve preto, lebo vízia zakladateľov a autorov paktu o uhlí a oceli, bola nadčasová. Nemci a Francúzi postavili hrádzu vojenským konfliktom, lebo nastavili pravidlá spolupráce a obchodovania. No nezabudli ani na spoločné tradície, ktoré spájali tých, čo nechceli šíriť nenávisť nacionalizmu, ale našli všeobecnú deklaráciu hodnôt, ktoré tieto hranice prekonávajú.

Dva kamene a jedna birmovka

Pozitívna vízia sebavedomej krajiny, ktorá hľadá to lepšie v nás, ponúka budúcnosť, širšiu prosperitu, efektívne školy a nemocnice a spolupracujúcu verejnosť zodpovedných jednotlivcov by sa mala zjaviť postupne aspoň v beta verzii. Odmietnuť Ficove kamene je dobré. Pracovať neodkladne na niečom inom, je lepšie.


Za socializmu bola cirkev priestorom slobody a hľadania pravdy.

Teológia na teologických fakultách dnes nie je pestovaná ako otvorená veda, ktorá hľadá pravdu, ale je to len akási ideologická výbava. Cirkev potrebuje vychovať svojich budúcich ideológov, ktorí ľudí nevedú k samostatnosti a pohľadu na svet cez zodpovednosť veriacich ľudí. 

Potrebujú tých, ktorí budú opakovať to, čo hovoria cirkevné ústredia bez nejakého kritického pohľadu na veci, ktoré sa dajú a môžu robiť lepšie. Žiadna ideologická alebo politická škola si predsa nebude vychovávať politických protivníkov, ale len lojálnych ľudí. Kňazi hlásajúci cirkevné učenie z kazateľníc nie sú spravidla hľadači pravdy, to je len rozhlas po drôte. Česť výnimkám. Tí, ktorí v rámci cirkvi pravdu hľadajú, to majú ťažké. Napríklad Anton Srholec alebo arcibiskup Bezák.

(Celý rozhovor pre protál Čierna labuť)

Hosť Pyramídy s Jurajom Mesíkom

Na globálne humanitárne či prírodné zmeny sa Juraj Mesík ako bývalý expert Svetovej Banky díva úplne prakticky. Čo budeme potrebovať ak náhle ostaneme bez otvorených supermarketov a fungujúcej dodávky elektrickej energie alebo internetu? Koľlko vody, múky či mlieka potrebujeme na prežitie? Vieme ako ľudia nájsť v sebe ešte dosť síl, aby sme prežili a odovzdali tento svet a našu planétu našim deťom? Takýto rozmer aktívneho postoja k životu, ľudským komunitám na Slovensku ale aj v tam, kde sa toho, čoho sa najviac bojíme deje, je Jurajovi Mesíkovi blízky. Chce ním motivovať ľudí, aby žili zodpovedne v malom i veľkom. Životné prostredie, sociálne problémy a fungujúca ekonomika spolu veľmi súvisia.


Voľby bez pastierskeho listu 

 

Na pozadí analýz, kto sa najviac zaslúžil o porážku fašistov a o kultivovanú defenestráciu županov v Trnave, Košiciach, Bratislave, Žiline a Prešove sa trochu pozabudlo na ocenenie tej časti spoločnosti, ktorá je viac ako len jazýčkom na váhe politických nálad. O podporu kresťanských cirkví sa v každých voľbách uchádzajú otvorene alebo skryto predstavitelia všetkých strán politického spektra. Minimálne si nechcú pohnevať potenciálnych voličov a preto sa nedotýkajú kontroverzných tém.

Otvorené prejavy podpory cirkevných predstaviteľov spoločnosť vnímala pri organizovaní pochodov za život či referenda. O miere ich priamej hmotnej podpory vedia najlepšie samotné cirkevné ústredia. Avšak to, že pri mobilizácii občianskej spoločnosti, aktivistov ale aj premiéra, prezidenta a straníckych ústredí nezaznel pred voľbami do VÚC jednoznačný odmietavý hlas na adresu fašistov z cirkevných ústredí je hodné povšimnutia, koštatovania a krátkej reflexie.

Celý prepis tohto podcastu nájdete tu


Reformovaná európska civilizácia

31. október sa tak považuje niekde slávne inde neslávne za deň reformácie cirkevného ale aj spoločenského života. Lutherových 95 téz proti zneužívaniu odpustkov, ktoré historici skrátene nazývajú Ablaßthesen, bolo 31. októbra 1517 doručených do rúk miestneho biskupa Hieronyma Schulza z Brandenburgu. Dostal ich aj arcibiskup Albrecht z Magdeburgu ako pápežský komisár pre odpustky. Keď Martin Luther nedostal od týchto biskupov ako prvých adresátov tohto svojho pojednania o pochybnej cirkevnej odpustkovej praxi odpoveď, začal zoznamovať so svojimi tézami niekoľkých svojich blízkych a priateľov. Tlačené verzie dokumentu boli zhotovené bez vedomia Luthera. Šírili sa po Nemecku s takou rýchlosťou, že sa toho zľakol aj sám reformátor.

Všetci svätí a menej svätíCelý prepis podcastu nájdete tu.


Už aj Sedembolestná ozelenela?


Tento druh interpretácie je v prostredí ĽSNS rozšírený už do takej miery, že už nevzbudzuje pozornosť ani odmietanie. Fašisti „znormálneli“. 

Kriticky mysliaci veriaci občania svoj postoj vedia zaujať aj bez usmernenia. Doterajšie mlčanie KBS v tejto a podobných záležitostiach a prejavoch mohutnejúcej ĽSNS, ktoré stáli „za reč“ však počuť úplne zreteľne.

 

 

Slová, ktoré zabíjajú

 

Prepis tohto podcastu nájdete tuJe politika špinavá?
Prepis tohto podcastu nájdete tu


500
Podcast aj s prepisom


Dojem je dôležitý

 

 Prepis tohto podcastu nájdete tu


Podstata slovenského našizmu


Je to skvelý pocit, že vám na stole pristane vždy tá správna obálka, správna informácia, že vám policajti všetko odpustia, že prokurátor nebude vyšetrovať vaše prípady, že všetko poriešia vám naklonení sudcovia a že vašu povesť bude chrániť tlač, rozhlas, televízia a všetky bezpečnostné zložky. Lebo ste náš človek. Našista.6293 a ešte trochu viac

209 779 je počet ľudí, ktorí volili v marci 2016 ĽSNS. 78% voličov ĽSNS je členom niektorej z cirkví. 53% voličov ĽSNS sú veriaci. 3% z tohto počtu sa v precíznejších analýzach začínajú objavovať ako tzv. hlboko veriaci. Hlboko veriaci sa podľa prieskumu odlišujú od ostatných veriacich tým, že až 96% z nich chodí aspoň raz týždenne do kostola, 28% z nich chodí do kostola každý deň.

 


Hosť Pyramídy s......Martinom Urbaníkom. Martinove nápady sa stávajú aj námetom pre prácu na krátkych filmoch. Jeho parťak a kamarát Viliam Bendik kreatívne nápady ďakej premieta a realizuje v svojej práci a vo svojom hobby - tvorbe krátkych video dokumentov. Jeho prvý ucelenejší filmový pokus z prostredia horského behu, 12CH Vysoké Tatry Trail, získal niekoľko ocenení na domácich festivaloch. To bolo preňho povzbudením pre rozsiahlejší projekt KROKY NA HRANE o šiestich bežcoch, ktorí za rozhodli oživiť autentický príbeh Vrbu a Wetzlera z druhej svetovej vojny.
Verím, lebo som liberál

 Odpoveď na otázku, či veriaci príslušníci cirkví môžu byť liberálmi alebo socialistami, je pomerne zrejmá. Liberálny socializmus alebo socialistický liberalizmus sú legitímnymi voľbami či preferenciami ľudí, ktorí sa snažia v priestore ekonomickej slobody hľadať aj priestor pre solidaritu a rovnosť všetkých okolo. A odpoveď na nevypovedanú otázku, či kresťania môžu byť demokrati alebo socialisti, dáva Angela Merkelová pomerne explicitne.
Viera a lepšie Slovensko

Veriaci človek alebo človek hľadajúci svoje presvedčenie stojí pred hodnotovou dilemou, keď cíti, že to je inak. Alebo by to mohlo byť inak, ako o tom počúva vo svojej náboženskej komunite. Náboženskí lídri, ktorí nehľadajú nové riešenia nových situácií v interdisciplinárnom dialógu na akademickej pôde ani v spoločenskom dialógu, vydávajú svojich otvorene a kriticky uvažujúcich členov takto napospas pomýlenej alternatíve Sofiinej voľby medzi ateizmom a náboženským fundamentalizmom.

Hosť pyramídy s...... Dávidom Králikom, ktorý svojím spontánnym a nekonvenčným prístupom ku škole, vyučovacej hodine či životu prekvapuje učiteľov, deti, rodičov a niekedy aj školských inšpektorov. Základom jeho optimistickej perspektívy je nikdy nekončiaci úžas nad krásami a zázrakmi tohto sveta. Okrem toho, že je sám učiteľom, pomáha svojimi radami aj svojim kolegyniam a kolegom učiteľom a učiteľkám po celom Slovensku.

 

SKDEJINY - Politická teológia a konfesionálne napätieDiskusná relácia o súvislostiach a kontexte, v ktorom sa ocitla slovenská spoločnosť počas Slovenského štátu z náboženského a konfesionálneho hľadiska
.  O tom, čo a ako formovalo slovenskú spoločnosť, čím sa v tomto komplikovanom období inšpirovala náuka cirkvi a ako sa kresťanský antisemitizmus stal súčasťou Tisovej náuky aj s jej tragickými dôsledkami.


Rozhovor a uvažovanie Ondreja Prostredníka, Petra Juščáka, Jakuba Štofaníka a Miroslava Kocúra moderuje Michal Havran. Spolu s ostatnými časťami cyklu aj v archíve RTVS.


Hosť Pyramídy s ...
... Jakubom Pavlúsom, ktorý sa ako teológ a evanjelický duchovný dostal do povedomia verejnosti svojim príbehom. Ako to je s modernými trendami a tradičnými inštitúciami? Je možný na tieto témy zmysluplný dialóg alebo je medzi životom podľa vlastného presvedčenia veriaceho človeka a životom v spoločnosti dnes nezmieriteľné napätie? 

Rozhovor o tom, akú úlohu by v tejto situácii a pri pohľade na tieto otázky mohla mať dnešná teológia a dnešné cirkvi.
Čas na autentický dialógBez ochoty poctivo čeliť výzvam sa v očiach verejnosti cirkevné kresťanstvo dostalo aj pri Istanbulskom dohovore do polohy tichej podpory politiky deštrukcie civilizačných úspechov európskeho priestoru.Boh hosťom u Abraháma

Ak niečo dávame, nesmieme si to vziať späť. Niečo také sa nerobí. Samozrejme nikto z nás nepôjde a nepovie: Vráť mi to. Ale jestvujú isté postoje, ktorými si berieme to, čo sme darovali, späť. Keď napríklad v „slabej chvíli“ darujeme niečo, za čím nám je následne smutno, je nám ľúto, že sme to spravili. Vtedy sme voči iným odmeraní a práve to je spôsob, ktorým si to, čo sme darovali berieme späť. Alebo keď iným dáme pocítiť, aké vzácne, či dôležité bolo to, čo sme darovali, a ako nám tá vec chýba. Ak ľutujeme to dobré, čo sme spravili. To sú tie situácie, kedy si to berieme späť.

Romano Guardini
Hosť Pyramídy... 


Juraj Mravec sa narodil v Leviciach. Kameru študoval na VŠMU v Bratislave.

Do Mosulu šiel aby ukázal ľuďom ako vyzerá utrpenie, ktoré spôsobil islamský štát a aby takto priblížil aj svojim svedectvom ako reportér a fotograf dôvody, ktoré viedli k migračnej kríze.

 

 
 Cesta od vtipu, optimistickej predpovede k utopickej teórii až ku kresťanskej nádeji je dlhá. Napriek tomu sa o ňu pokúsim. Pozrieť sa na svet s úsmevom je potrebné nie preto, aby sme na svet s jeho starosťmi zabudli. Je to podľa mňa prvý krok k tvorivej premene problému na príležitosť.

Ak dokážem problém posúdiť v jeho paradoxnej interpretácii napriek jeho komplexnosti aj inak, rastie vo mne schopnosť nielen hľadať, ale aj nachádzať lepšie riešenia. Veriaci človek nepotrebuje svoju vieru, aby prekryl starosti, ktoré má so životom. V tom je biblické kresťanstvo iné ako jeho náboženské a cirkevné verzie.

Zvukové záznamy kázní v A4Nádej menom František?Revolúcia sa nekoná a aj Františkove sympatické vystupovanie má len charakter dobrých vzťahov s verejnosťou. Obdiv a nadšenie na jeho adresu je skôr z prostredia ľudí, ktorí nevedia posúdiť šírku a hĺbku jeho možností efektívne v rímskokatolíckom prostredí niečo naozaj ovplyvniť či zmeniť. Jeho absolútna moc mu na jednej strane dáva veľké možnosti, zároveň je však aj v úlohe, kde si uvedomuje veľkú zotrvačnosť inštitúcie, v ktorej sa zmeny konajú ako v každej inštitúcii s dlhou rodinnou tradíciou len postupne. Vidieť revolučné zmeny vo Františkovej žoviálnosti, bezprostrednosti či prirodzených vyjadreniach, v ktorých sa zachoval zodpovedne a ľudsky je prejavom posunutých očakávaní, ktoré má verejnosť nastavené veľmi nízko. Prejavy rešpektu voči iným cirkvám, moslimom, židom, ženám, homosexuálom – to je len elementárna civilizačná zrelosť. Jedným dychom František hovorí, že sa nič nemení. Dovnútra je rímskokatolícka cirkev vždy tá istá, len so susedmi si pestuje lepšie vzťahy. 


Nadýchnite sa. Dejú sa veci.

 

Leto je príležitosťou spomenúť si na hviezdne momenty našich životov a oprášiť ich. Máme za to pri pohľade na študentov stojacich na tribúnach a pomaly opúšťajúcich túto krajinu spoločnú zodpovednosť, ak chceme aby sa mali kam vráti. Toto sebavedomie by sme si mali vedieť užiť aj tvárou v tvár takému cynickému výroku, že evidentný skutok sa vraj nestal... Práve sa dejú veci.


Od Kohla k Sulíkovi

 Je načase povedať, že kategoricky odmietavý postoj veriaceho človeka voči cudzincom v núdzi, utekajúcim pred diktátormi, tyranmi, suchom či biedou, je hlboko egoistický a snaha Richarda Sulíka takýto postoj legitimizovať je hlboko pomýlená. Je to kolektívny egoizmus, ktorý v dnešnej geopolitickej situácii nielen technologicky a ekologicky prepojeného sveta nič neospravedlní. V morálnej rovine je to dokonca zlo alebo, ak chcete, v reči tradičného konzervatívne starosvetského jazyka: je to hriech.


Hosť Pyramídy...

... s Jarmilou Lajčákovou, ktorá študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej Fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v Kanade. Venuje sa menšinovým problémom s pozornosťou upriamenou aj na rómske komunity a konkrétnych chlapcov a dievčat. Prepája teóriu menšinových práv a nediskriminácie s výskumom verejných politík a ich zavádzaním do praxe. Spolupracuje so starostami obcí s osadami, kde sa podarilo všeličo zmeniť nielen osady ale celé obce, čím sa zlepšilo aj spolunažívanie menšiny a väčšinového obyvateľstva.  Vedie aj program Aj ty máš šancu! na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento program je prvým modelom na cielenú podporu rómskych študentov, ktorý prijala vysoká škola na Slovensku. 


Hosť Pyramídy ...
 


... s Mohammedom Azimom Farhadim sa narodil a žil v Afganistane. V 90tych rokoch z Afganistanu utiekol po tom, čo vládu v krajine prevzal Taliban. Na Slovensku dostal azyl a vyštudoval žurnalistiku. Venoval sa rozvojovej pomoci, televíznej tvorbe, pomáha cudzincom so začlenením sa na Slovensku, organizuje kultúrne podujatia, stretnutia s mladými ľuďmi, pôsobí ako živá kniha, tlmočí a prekladá. 

Venuje sa aktivitám, ktoré majú ambíciu spájať viacerých bývalých cudzincov a snaží sa zbližovať kultúry. Organizuje rozvoz humanitárnej pomoci utečencom na balkánskej ceste, v Srbsku, Macedónsku a Grécku. Aké to je byť azylantom v krajine, ktorá otvorene hovorí o strachu z migrantov a ako sa to premieta do jeho osobného života.
Óda na radosť

Nadišiel čas pochopiť, že snaha o zmierenie, vzájomný rešpekt, spolupráca a sociálna solidarita sú v tom najlepšom zmysle slova plodmi, ktoré rastú na dobrých stromoch a sú naplno zmieriteľné s kresťanským životným štýlom a presvedčením. Život v pravde a podľa hlbokého morálneho presvedčenia vo vlastnom svedomí presahujú kultúry a civilizačné hranice.
Stanovisko k 75. výročiu pastierskych listov...V týchto mesiacoch si pripomíname 75. výročie pastierskych listov katolíckych a evanjelických biskupov k židovskej otázke. Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov „Nech je jasno v židovskej otázke“ sa čítal 21. marca 1942 vo všetkých katolíckych kostoloch a 26. apríla 1942 publikovaný v Katolíckych novinách. Pastiersky list k židovskej otázke od biskupských úradov slovenskej evanjelickej cirkvi v Slovenskej republike bol vydaný 20. mája 1942 a v evanjelických kostoloch sa čítal vo sviatok Svätej Trojice, 31. mája 1942


 


Tiso nie je na vineŠtúdium Tisovho príbehu je užitočné pre pochopenie patologických spoločenských procesov, ktoré do tej miery otupili naše morálne vedomie, že sa stále z neho nevie časť našej spoločnosti dostať. To však už nie je Tisova vina. Za to nesieme zodpovednosť dnes my a historici, ktorí sa z minulosti a materiálu, ktorým ju obohatil Tisov príbeh, nevedia a nechcú poučiť. 

 

Odobrujú len tú perspektívu, ktorá vlastný prospech blahobyt za Slovenského štátu bola a je aj dnes ochotná vyvážiť smrťou tisícov nevinných spoluobčanov. To je totiž podprahové posolstvo nitrianskeho sympózia, kde v publiku sedeli fašisti a s uspokojením tlieskali historikom retušujúcim dejiny. A biskup a profesor štátnej katolíckej teologickej fakulty Viliam Judák ich hostil a opäť raz v mene cirkvi vyslal verejnosti pomýlené posolstvo. 
Jozef Tiso. Martýr alebo démon slovenských dejín
Tisovu ťažkú pozíciu chápe každý súdny človek, zároveň je jasné, že to čo spravil a riadil bola dlhodobá ústretová protižidovská nadpráca a teda to nebolo len nevydarené riešenie demografického problému. Bol to vážny kriminálny akt. Práve preto ho spojenci vrátili na Slovensko a v duchu Moskovského dohovoru ho v rámci kategórie vojnového zločinca nechali postaviť pred súd obnovenej Československej republiky.

 
Hosť Pyramídy ...

 ... so Svetlanou Kapalkovou logopédkou a odborníčkou na vývin ľudskej reči, ktorá je pre človeka nevyhnutným dorozumievacím prostriedkom No ľudská reč je podľa niektorých autorov aj prameňom nedorozumení. Ako sa vlastne učíme rozprávať a kde sa vo vývine ľudskej reči odohrávajú tie najdôležitejšie chvíle? Ako to je s poruchami reči a kde sa skrýva a ako sa rozvíja schoponosť detí hovoriť a naučiť sa hovoriť rovnako dobre dvoma jazykmi?

 
O vývine reči, diagnostike a terapii porúch reči v ranom veku, o bilingvizme aj o tom , čo sa vlastne deje v logopedickej poradni či ako môžeme podporovať rozvíjanie jazykových schopoností slovensky hovoriacich detí. Svetlana Kapalková pracuje s deťmi, rodičmi ale aj vysokoškolská učiteľka so študentami Pedagogickej fakulty. 


Odpustenie a víťazstvo dobra nad zlom má svoju paradigmu vo svetle veľkonočnej udalosti práve v príbehu Ježiša Nazaretského. Jeho zmanipulovaný proces bol snahou mocných tohto sveta umlčať jeho neohrozený postoj spojený so základným posolstvom o Božom kráľovstve, ktoré sa začína už tu na zemi. Otváranie očí slepým, dvíhanie nespravodlivo utláčaných, porozumenie k cudzincom, sirotám a vdovám a láska k spravodlivým... Toto bolo aktualizovaným starozmluvným posolstvom žalmistu (Ž 146), ktoré mal Ježiš ambíciu naplniť.

To, že veľkonočná agónia a smrť bude len trojdňovou epizódou nemohli farizeji, zákonníci, Pilát ani po ukrižovaní volajúci dav vedieť. To, že na to mocní tohto sveta vždy znovu zabúdajú, je len smutnou pripomienkou toho, že človek opantaný sám sebou a svojou mocou na to vždy znovu ochotne zabudne. Preto každé malé víťazstvo dobra a lásky nad zlom a nenávisťou je vždy znovu zábleskom Božieho kráľovstva medzi nami. Náš život vo svetle Ježišovho príbehu dáva zmysel hoci tie zlé epizódy trvajú niekedy trochu dlho až pridlho.
Hosť Pyramídy s Jurajom Červenákom

 

Juraj Červenák je spisovateľ, akých na Slovensku nemáme veľa. Niekoľko desiatok románov, za ktorými treba vidieť dni a roky štúdia historických reálií ale aj archívov, kde názvy ulíc a mená hrdinov nie sú len náhodnou fikciou ale opierajú sa o historické pramene. To dáva jeho príbehom autenticitu, situačnú pútavosť a právom vzbudzuje zvedavosť čitateľov, ako sa píše román.

Vypočujte si rozhovor o sile príbehu, o tom ako vzniká historický román, ako si vyberá kladných aj záporných hrdinov svojich románov, čím chce svojho čitateľa prekvapiť a ako vníma písanie takejto literatúry dnes. O písanom slove ako o médiu a o tom prečo sú aj dnes príbehy dôležité.500

 

 

Viete si splnenie štyroch podnetov Hansa Künga v súvislosti s výročím reformácie predstaviť? Alebo sa vám zdá, že iba provokuje? To sú práve tie krajné pozície intervalu v rozpätí ktorého sa rozprestierajú možnosti zmysluplne a poctivo reflektovať päťsto rokov existencie aj iného ako rímskokatolíckeho kresťanstva. Priestor pre Františkovu otvorenosť a odvahu je veľký. Hans Küng ako koncilový teológ, ktorý sa sám stále považuje za katolíka, to nemohol naformulovať stručnejšie.


Ľudskosť, nie ľudáctvo

 


Po grafickej stránke ide o kríž Hlinkovej gardy. Bola to polovojenská organizácia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, inšpirovaná princípmi oddielov SS.  

Takýto dvojitý kríž s rovnako dlhými ramenami je podľa odborníkov v oblasti heraldiky v skutočnosti slovenským hákovým krížom. 


Hosť Pyramídy...

 

 

... so Samuelom Jezným, ktorý sa venuje teológii a vníma hlbokú súvislosť medzi tým, o čom píše Biblia nielen z náboženského ale aj zo spoločenského hľadiska. Biblické spisy prorokov reflektujú sociálnu nespravodlivosť, prehlbujúcu sa priepasť medzi bohatými a chudobnými a upozorňujú na súvislosti správania jednotlivcov a situáciou spoločnosti.

Spoločenská etika ho preto zaujíma aj ako životný štýl, ktorým sa jednotlivec prejavuje vo svojom okolí. Okrem toho sa venuje vzťahu cirkvi a spoločnosti, kresťanstvu v 21. storočí a otázkam etiky. O pôste, sebadisciplíne, etike a výchovnom rozmere odriekania a sociálnej solidarity sme sa rozprávali práve v tomto kontexte.

 

 
Práve tí, čo túto duchovnú kultúru neprijímajú a urážajú iných len preto, že sú inej farby pleti, nenarodili sa v Európe, utekajú pred diktátormi či pred hladom a biedou, že sa narodili ako moslimovia či židia alebo Rómovia... a snažia sa z nich spraviť nepriateľov ľudí, žijúcich na území dnešného Slovenska, sú nekompatibilní s posolstvom, v mene ktorého to paradoxne často robia. Či ich už budeme volať fašisti, križiaci, gardisti alebo neoľudáci.

Hosť Pyramídy...


... s Jánom Benčíkom, ktorý prešiel svoju cestu od technika na montážach, redaktora v lokálnych novinách, učiteľa na základnej škole až do vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Vždy ho zaujímal život okolo neho a súvislosti toho, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Ako dôchodca sa začal venovať nezvyčajnej forme občiansky aktívneho poukazovania na skryté a utajované formy extrémizmu a fašizmu. Stal sa blogerom , ktorý sa tejto téme systematicky venuje. Zdrojom pre jeho texty a svedectvá sú voľne dostupné pramene a profily otvorených stúpencov fašizmu a extrémizmu na sociálnych sieťach a webových stránkach. Rozhovor o tom, ako sa stal pre svoje texty inšpirujúcim príkladom občianskej odvahy, ale aj terčom nenávistných útokov tých, ktorých demaskuje sa.


Ako Richard Sulík nepochopil feedback


Spoločnosť sa nám fašizuje. Fašizmus však nepadá z neba. Niekto ho tu implementuje a pripravuje mu necitlivým spôsobom vedenia politickej debaty či oslovovaním verejnosti pôdu.

 

Verejné popretie imperatívu ľudskosti

 
Politický spor a súťaž o charakter štátu sa otvorene dostáva do roviny morálnej dilemy. Označenie menšiny populácie bez rozlišovania za parazitov smeruje v tejto fáze k podnecovaniu nenávisti a negatívnych nálad, ktoré doteraz šírili len zoskupenia, ktoré sa otvorene alebo skryto hlásili k etnicky čistému stavovskému usporiadaniu slovenskej spoločnosti.

Keď duchovní znova čítajú fašistov

 Dať si čaj v Martinuse s budúcim voličom a jedným z duchovných otvorene podporujúcich Mariana Kotlebu je nevšedný zážitok. Šiel si tam vyzdvihnúť jednu útlu knižku o úspešných politikoch slovenských dejín od Milana Krajniaka. Bolo to dva týždne pred voľbami.

Tak kotlebovci čítajú Krajniaka. Upevňujú si čítaním s pátosom poskladaných textov o slávnych kapitolách slovenských dejín svoje romantické presvedčenie o tom, že Slovensko môže byť ostrovom, ktorý ostane nedotknutý civilizačným kultúrnym pohybom. Akosi nekonzistentne sa pritom pozerajú na kresťanské pramene slovenskej národnej identity.
Hosť Pyramídy...

 


 


... s Tomášom Suskom. Nahliadnutie do duše tatranských horských nosičov sa netradične no úspešne a pôsobivo podarilo filmu Pavla Barabáša Sloboda pod nákladom. Tomáš Susko bol jeho dramaturgom. 

 


Láska k umeniu, hudbe či prírode sa spája u dramaturga so snahou sprostredkovať zaujímavo a podnetne tieto dimenzie širšiemu publiku aj kamerou a na filmovom plátne. O tom, prečo a ako sa horskí nosiči a my s nimi dívame na prírodu a kde v nej môžeme odhaľovať jej duchovnú dimenziu sme uvažovali s dramaturgom Tomášom Suskom.


 

 

Je to naše Slovensko...


 

 

 

Kontakt

Máte nápady, podnety, otázky? Cítite a vidite na tomto portáli priestor pre ich realizáciu? O čom by ste tu radi čítali? Ste neveriaci ale predsa veríte v niečo nad nami? Prečo vám kresťanstvo a jeho prax nedáva uspokojujúce odpovede? Je možné spojiť liberálne zmýšľanie a sociálnu angažovanosť s kresťanským presvedčením? 

Napíšte na  
 aomega@aomega.sk
Spolupráca a podpora

Stránka www.aomega.sk je vytváraná  a administrovaná vďaka dobrovoľnej iniciatíve  jednotlivcov, ktorí ocenia akúkoľvek formu podpory  -  vzájomné linky, partnerské stránky a projekty, finančné dary jednotlivcov a organizácií. V prípade, že aj vy chcete pomôcť tomuto projektu, napíšte na aomega@aomega.sk.  


 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo