O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Zo sveta  > Veda a ľudia

Veda a ľudia

Veda otvára človeku dvere tam, kde včera stálo tajomstvo. Alchymistov a šamanov vystriedali novodobí vedci skúmajúci experimentálnym spôsobom svet, prírodu i človeka. Premiestnenie stredu vesmíru mimo človeka a mimo zeme spôsobil väčšie otrasy ako sa dalo čakať. Človek ako keby nevedel žiť s vedomím, že stred vesmíru je mimo neho. Že Zem má svoje Slnko, bez ktorého by života nebolo. Podobne aj človek stojí v tomto svete len vďaka tomu, že jeho stred je inde a nie len v čistom rozume.

Memorandum
Memorandum profesorů a profesorek teologie ke krizi v katolické církvi
Zveřejněno dne 4. února 2011 na webu: http://www.memorandum-freiheit.de/ 

Už uplynul víc než rok od zveřejnění případů sexuálního zneužívání dětí a mládeže
kněžími a řeholníky v chlapeckém internátě (a gymnáziu) jménem „Canisius-Kolleg“ v
Berlíně. Následoval rok, který uvrhl katolickou církev v Německu do dosud nebývalé
krize. Tak vznikla současná situace. Tato situace je – jak se nám dnes jeví – sporná a
rozpolcená. 
Prezidentská reč...

If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Reformovaná európska civilizácia
 
31. október 1517 historici vnímajú ako začiatok otvoreného konfliktu Martina Luthera, nemeckého augustiniánskeho mnícha, s vtedajšou cirkevnou hierarchiou ešte jednotného kresťanského sveta. Uplynulo teda už 490 rokov od tohoto dátumu čo je civilizácia formovaná kresťanským pluralizmom, ktorý predznamenal aj pluralizmus spoločenského a ďalšieho civilizačného vývoja. 31. október sa tak považuje niekde slávne inde neslávne za deň reformácie cirkevného ale aj spoločenského života.
Konzumná mentalita a sociálna spravodlivosť
 
Konzum, spotreba, náklady, rozpočty, pôžičky, dlhy, splátky. Na ich pozadí závratná kariéra a prenikavé úspechy. Mať stále viac, zabezpečiť si čo najlepšie životné podmienky, čo najväčší vplyv, stúpajúcou spotrebou uspokojiť všetky svoje túžby a nároky. Charakteristickým postojom človeka vyznávajúceho tento spôsob života je pasivita a ľahostajnosť k riešeniu hlbších spoločenských ale i osobných problémov. Zaujatie stanoviska v zásadnej situácii by totiž mohlo znamenať ohrozenie svojej budúcnosti.
Objavil Benedikt XVI. Ameriku?
Pápež Benedikt XVI. sa od 15. apríla do 20. apríla pohyboval po Severoamerickom kontinente. Podľa svojich vyjadrení, ktoré poskytol počas letu do Spojených štátov amerických mala mať jeho cesta dva základné ciele. Prvým mala byť návšteva americkej cirkvi – rozumej rímsko-katolíckej. Práve pred dvesto rokmi sa baltimorska diecéza stala metropolou a okrem toho boli zriadené aj ďalšie štyri diecézy – New York, Philadelphia, Bostom a Lousville. Druhým motívom pápežovej návštevy bola jeho návšteva Organizácie spojených národov.
Obec tisícich
Keby sme obyvateľov celej zeme umiestnili podľa pomeru do jednej obce s 1000 obyvateľmi, našli by sme v tejto obci 138 európanov, 53 severoameričanov, 85 obyvateľov Južnej a Latinskej Ameriky, 118 Afričanov, 600 Ázijčanov, 5 ľudí z Austrálie a Oceánie.
Umlčaný pápež
V pondelok 21. januára bol prehľad tlače na webstránke rímskej univerzity Sapienza mimoriadne bohatý. Na 74 stranách prinášali talianske denníky správy, komentáre a rozhovory na tému, ktorá sa týkala tejto talianskej akademickej inštitúcie. Na tradičnej nedeľnej modlitbe sa na námestí sv. Petra zišlo podľa denníka Corriere della Sera dvestotisíc ľudí, aby podporili svojou prítomnosťou svojho pápeža. Prišli na námestie na pozvanie kardinála Ruiniho, rímskeho vikára aby mu vyjadrili svoju solidaritu.
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo