Zo sveta

Svet je stále menší. 
Dýchame spoločne znečistený vzduch. 
Kúpeme sa v spoločne zašpinených moriach. 
Bojujeme za opatrenia či proti opatreniam 
spojeným s klimatickými zmenami. 
Globálna dedina sa zmenšuje. 
Je tu priestor otvorený pre solidaritu a pomoc. 
Je nás dosť na to, aby sme tým, ktorí to potrebujú, 
vedeli ponúknuť lepšie miesto pre život.
Malé kroky v živote človeka 
sa môžu stať veľkými pre život ľudstva. (foto: archív)


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2020   ♦   aomega@aomega.sk