Viera

Viera je životný postoj. 
Viera nie je prostriedkom 
na uchopenie reality sveta a života. 
Je to priestor pre tajomstvo a nečakané zvraty. 
Je to dobrodružstvo, ktoré má svoj začiatok. 
Ak má človek odvahu na tento skok viery, 
môže tušiť aj koniec. 
Nežije sa mu ľahšie. 
Avšak to, čo prežíva, 
má aj iný ako len viditeľný a merateľný zmysel.


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2020   ♦   aomega@aomega.sk