O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  > Arcibiskup Sokol žehnal

Arcibiskup Sokol žehnal

... OBDIVOVATEĽOM TISA 

Arcibiskup bratislavsko-trnavskej diecézy Ján Sokol, ale aj operný spevák Martin Babjak, oslavovali 14. marca tohto roku (red. 2005) v uzavretej spoločnosti výročie vzniku slovenského štátu z rokov 1939 až 1945 a jeho prezidenta Jozefa Tisa. Zákon hovorí, že 14. marec je začiatkom režimu, ktorý sa dopustil rovnakých zločinov ako nacisti.


Akciu zorganizovali v dome Únie žien v Bratislave štyri organizácie. Slovenská organizácia na ochranu práv ľudských a národných, Spoločnosť Andreja Hlinku, Zväz protikomunistického odboja a Matica slovenská. Zúčastnili sa aj zástupcovia strany Slovenská pospolitosť, ktorí prišli z cintorína, kde v ten deň bolo stretnutie pri symbolickom Tisovom hrobe. Oblečené mali uniformy podobné uniformám Rodobrany spred roka 1940. Polícia sa ich dávnejšie pokúšala za uniformy stíhať, ale znalecký posudok povedal, že nepochádzajú z obdobia slovenského štátu. Na akciu sa dalo dostať iba s pozvánkou. Slovenská pospolitosť o nej píše na svojej internetovej stránke.

Na záver stretnutia organizátori udelili slovo Vodcovi Slovenskej pospolitosti. Vodca v svojej reči vyzval na boj proti sionistickej snahe o svetovládu a prítomným pripomenul, že Slováci sa nikomu nemusia za slovenský štát ospravedlňovať, ale, naopak, majú byť hrdí na všetkých, ktorí sa o vznik slovenského štátu zaslúžili. Arcibiskup J. Sokol sedel za hlavným stolom v sále. Pri odchode z akcie sa podľa pospolitosti stalo niečo, čo sme skutočne nečakali Mons. Ján Sokol podal Vodcovi ruku, vyjadril Vodcovi a celej SP podporu a nakoniec Vodcovi požehnal! Ďakujeme, Pane!

"Presne som to nevidel, ale je všeobecne známe, že pán arcibiskup verí v silu požehnania a keď k nám prichádzajú návštevy a odchádzajú, vždy každému požehná", povedal tajomník arcibiskupského úradu Tibor Hajdu. "Myslím si, že keď sa lúčili, bolo to už na odchode, podávali si ruky. Za tým by som nevidel nič zlé."

J. Sokol sa podľa neho k Slovenskej pospolitosti nijako nehlási, ani sa neteší z jej aktivít. Hajdu vie, že viacerí sa na stretnutí pýtali, kto sú tí muži v uniformách, preto im na konci umožnili vystúpiť. To jeho vystúpenie bolo mimo programu.

Arcibiskupský úrad dal podľa tajomníka aj vyhlásenie, že symbol dvojitého kríža, ktorý nosia zástupcovia Slovenskej pospolitosti pod krkom, nie je kresťanský. "Postoj úradu a pána arcibiskupa je v tejto veci veľmi jasný, nemáme s nimi nijaké vzťahy." Na otázku, aký je pohľad arcibiskupa na slovenský štát, Hajdu povedal: "Na túto otázku nie je teraz mimoriadne potrebné, aby sa pán arcibiskup vyjadroval." 


Spravodajstvo: Publikované: Utorok, 03.05. 2005 - 09:43:32
Téma: 688-694, 15. ročník, 14.4.-1.5.2005
Bratislava 24. 3. 2005 (SME – mož)


späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo