Spoločnosť

Spoločnosť je komunitou jednotlivcov, 
ktorí sú zdanlivo anonymní, 
no predsa sú poprepletaní vzťahmi. 
Ekonomickými, sociálnymi, politickými,
emocionálnymi. Nie všetko so všetkým súvisí, 
no v spoločnosti je málo aktov jednotlivca, 
ktoré by neovplyvnili jeho okolie. 
Sú to malé i veľké témy. 
Dôležité i menej dôležité postrehy, 
reflexie či pozorovania. (foto: SITA)


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2019   ♦   aomega@aomega.sk