O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Silentium  > Zved

Zved

Nevypovedaná otázka v naširoko otvorených chlapcových očiach znela:“ A prečo?“ 
Nedokázal pochopiť prečo „Mnoho učeníkov položilo život za pána Ježiša“, ako mu práve povedala babka. 
Otázka ostala nevypovedaná, pretože na ňu nie je odpoveď. Alebo aspoň nie jednoduchá. 
Či Boh azda z nejakých nám nepochopiteľných dovodov stvoril človeka, aby ho potom nechal trpieť? 
Či sa Boh nebodaj mýlil, keď po stvorení človeka videl, že „to je dobré“?
 
Keď som bol skautom, učili sme sa ako splynúť s prírodou. 
Bolo to veľmi doležité, pretože inak by sme neuvideli ani srnky, ani muflóny. 
Splynúť s prírodou, to bolo majstrovstvo indiánskych zvedov, 
ktorí dokázali vystopovať nepriateľa, či stádo bizónov. 
Za zvedov sa vyberali iba najlepší z najlepšich. 
A zved musel byť veľmi odvážny. Veď na neho číhali mimoriadne nebezpečenstvá!
 
V meste, kde som bol na vojne boli aj paragáni. Ich barety budili rešpekt a každá vojenská putyka stíchla, keď sa objavili vo dverách. Boli to vysokí chlapi s tvrdými rysami tváre. 
Boli trénovaní na prežitie za nepriateľovou líniou. 
Boli trénovaní na použitie akýchkoľvek prostriedkov na dosiahnutie cieľa. 
A keď išli do akcie, tak si tváre natierali farbami ako indiáni... Boli najlepší z najlepších.
 
Sú aj onakvejšie „adrenalínové športy“ ako byť paragánom, alebo indiánskym zvedom. 
Napríklad také vtelenie sa do materiálneho sveta. To je iba pre silné povahy, iba pre najlepších z najlepších. 
Farbu z tváre po akcii zmyješ, ale s telom je to ťažšie. A aj tá akcia trvá celý život...
 
Každý z nás je zvedom. Zvedom, ktorý dobrovoľne zostúpil z domova duchovných sfér do matérie.
 Aby zistil, ako vonia ruža, ako plače dieťa, ako chutí chlieb a ako bolí strata... 
Zvedom nemôže byť hocikto. Buďme na to hrdí. Ako tí paragáni...
text © Tibor Javor 
Fine Art Photos © Tibor Javor 
 
pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo