O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Silentium  > Global Issue 3

Global Issue 3

Možnože je lepšie umlčať hlas svojho vnútra. Možnože by to mal urobiť každý. Veď každý chce niekde patriť, každý sa chce niekam zaradiť. Lepkavá sieť sociálnych vzťahov a lákavá vidina byť akceptovaný a uznaný druhými je ópiom. Všetci sa musíme zaradiť. Ako na vojne, a „pochodom v chod!“
 

Stojím a opieram sa o drevené ostenie vlhkej steny starého chrámu. Ani neregistrujem kam sa kňaz už dostal... Len tak podvedomo vnímam, že ku spievanému „otčenášu“ sa odrazu v duchu pridávam v akejsi cudzej, neznámej reči... So zdesením si prikazujem zmĺknuť! Umlčať akýkoľvek hlas svojho vnútra! Áno! Prežehnať sa s rozmachom 52,5 cemtimetra! Tak je to správne! Nie viac, nie menej...
 
A možnože vonku čakajú mnohí, ktorí hlas svojho vnútra neumlčali. Možnože ich je budúcnosť. Možnože práve im bude otvorené...

text © Tibor Javor 
Fine Art Photos © Tibor Javor 

 
pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo