Rodina

V tejto rubrike sa budú objavovať príspevky, 
ktoré budú reflektovať to, 
s čím všetkým sa dnešná rodina stretáva. 
Čím sa rodinný život môže stať niekedy prekvapivý. 
Budeme si všímať aj niektoré procesy v spoločnosti doma i vo svete, 
ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s rodinným životom, 
výchovou, vzťahmi dospelých a detí 
či niektoré generačné fenomény.


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk