Otvorený list KBS - 9. jún 2008

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
Bratislava, 9. júna 2008
 
OI „Nechceme sa prizerať“ - otvorený list Konferencii biskupov Slovenska
 
Do 31. mája 2008 podporilo iniciatívu Nechceme sa prizerať 732 signatárov. Ide o ľudí z rôznych kútov Slovenska, odlišného vierovyznania, spoločenského postavenia a z rôznych častí politického spektra. Na slávení zádušnej omše za Jozefa Tisa 18. apríla 2008 nás znepokojilo zavádzanie verejnosti tvrdením, že išlo o súkromnú iniciatívu arcibiskupa Jána Sokola. Všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že išlo o dobre pripravené zhromaždenie vo verejnosti voľne prístupnom chráme, bol tam verejne vystavený gardistický znak, fotografia prezidenta Tisa a jeho prezidentská štandarda. Toto všetko  prekračovalo nábožensko-modlitebný charakter bohoslužby. Gardistický znak historicky zviazaný s pôsobením Hlinkových gárd a  ich neslávne známou úlohou pri realizácií holokaustu a potláčaní demokracie na Slovensku v rokoch 1939-1945 predstavoval verejný signál  toho, k akým hodnotám sa hlásilo toto verejné bohoslužobné zhromaždenie, ktorému predsedal arcibiskup Ján Sokol.
 
TA SR priniesla 10. mája 2008 správu, podľa ktorej bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský jednoznačne odsudzuje porušovanie ľudských práv ktoroukoľvek osobou alebo režimom. Vo svojom stanovisku k otvorenému listu Občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať vyjadril solidaritu obetiam holokaustu a dodal, že na omši slávenej arcibiskupom Jánom Sokolom sa on sám nezúčastnil. Berieme toto jeho vyjadrenie na vedomie. Stanislav Zvolenský však neodpovedal, ako je možné, že arcibiskup Ján Sokol, mohol bohoslužbu v Bratislave viesť. V duchu vnútrocirkevnej legislatívy potreboval totiž na jej celebrovanie výslovný alebo aspoň rozumne predpokladaný súhlas bratislavského arcibiskupa. Zatiaľ čo arcibiskup Stanislav Zvolenský tento bod vo svojej odpovedi diplomaticky obišiel, stanovisko Konferencie biskupov Slovenska sme do dnešného dňa nedostali.
 
Arcibiskup Ján Sokol vo svojej snahe oddeliť prezidenta Jozefa Tisa od politickej zodpovednosti za holokaust pokračuje aj v profilovom rozhovore májového čísla mesačníka ExtraPlus. Podobne ako už neraz predtým opakuje, že Jozefa Tisa si váži a na rozdiel od drvivej väčšiny relevantných historikov hovorí: „Som presvedčený o tom, že Jozef Tiso už zo svojej kresťanskej podstaty a ako kňaz robil všetko, čo mohol...“ a napokon dodáva: „Moje názory na prezidenta Jozefa Tisa a jeho štát sú mojimi názormi. Viac k tomu nemám čo dodať“. S vyššie uvedenými tvrdeniami zásadne nesúhlasíme a považujeme ich za spoločensky vysoko nebezpečné. Sme presvedčení, že hlboký antisemitizmus prezidenta Jozefa Tisa nemožno relativizovať z falošnej stavovskej solidarity a rovnako by slovenskí biskupi nemali privierať oči pri vyhláseniach Jána Sokola. Ako vysoký predstaviteľ cirkvi nevystupuje ako súkromná osoba, čoho si je on sám veľmi dobre vedomý.
 
Sme presvedčení, že v čase, keď v spoločnosti zaznamenávame čoraz častejšie prípady xenofóbie a rasovej neznášanlivosti, nastavuje Ján Sokol ako vysoký predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi veľmi nebezpečné štandardy. Vyzývame preto Konferenciu biskupov Slovenska, aby k osobe Jozefa Tisa rovnako ako aj k zádušnej omši vedenej Jánom Sokolom 18. 4. 2008 v Bratislave zaujala jednoznačné a aj do budúcnosti záväzné stanovisko.
 
Naša iniciatíva zároveň vyzýva aj politikov a relevantné politické strany, aby nemlčali a pokusy o rehabilitáciu slovenského vojnového štátu verejne odsúdili. Iniciatívu je možné podporiť na stránke www.changenet.sk do 9. septembra 2008. Je to deň prijatia zákonnej vyhlášky č. 198 tzv. Židovského kódexu, ktorý slúžil ako zákonný rámec pre definitívny odsun židovského obyvateľstva z územia Slovenskej republiky. Následne bude iniciatíva vyhodnotená.
 
OI Nechceme sa prizerať má záujem o spoluprácu na úrovni odborníkov z oblasti histórie a spoločenských vied, zástupcov spoločenských a duchovných elít, politicky aktívnych ľudí aj pamätníkov, študentov, pedagógov, stúpencov hnutí, historických spolkov či iných organizácií zaoberajúcich sa obdobím rokov 1938-1945 v slovenských dejinách. Naša iniciatíva smeruje k vytvoreniu platformy pre komunikáciu jej signatárov a podporovateľov, a pre pripomínanie holokaustu a jeho etického posolstva dnešnej slovenskej spoločnosti. 
 
Za signatárov výzvy: Miroslav Kocúr, Dušan Jaura, Monika Vrzgulová
 
 
 
Na vedomie:
mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, apoštolská nunciatúra v SR
predseda a podpredsedovia NR SR, predsedovia poslaneckých klubov NR SR, ambasády krajín EÚ v SR

 

pošli na vybrali.sme.sk

© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2024   ♦   aomega@aomega.sk