O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy so Zsoltom Bindicsom...

Hosť Pyramídy so Zsoltom Bindicsom...... jesený rozhovor o pestovaní a zbere zeleniny a ovocia, zvlášť paradajok ale aj o tom ako sa z neho osobne stal poľnohospodár a podnikateľ. O tom koľko ľudí pracuje na ich družstve ako aj o etike a dôvere v podnikaní. O jeho ceste k rôznym oceneniam a k úspechom v práci pri pestovaní paradajok a inej zeleniny. Ale aj o tom, prečo píše o tom, čo robí a prečo o tom hovorí aj študentom na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zsolt Bindics je poľnohospodár, ekonóm, sociálny inovátor aj zamestnávateľ takmer 400 ľudí.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo