O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy so Svetlanou Kapalkovou

Hosť Pyramídy so Svetlanou Kapalkovou


Reč je pre človeka nevyhnutným dorozumievacím prostriedkom No ľudská reč je podľa niektorých autorov aj prameňom nedorozumení. Ako sa vlastne učíme rozprávať a kde sa vo vývine ľudskej reči odohrávajú tie najdôležitejšie chvíle? Ako to je s poruchami reči a kde sa skrýva a ako sa rozvíja schoponosť detí hovoriť a naučiť sa hovoriť rovnako dobre dvoma jazykmi?

O vývine reči, diagnostike a terapii porúch reči v ranom veku, o bilingvizme aj o tom , čo sa vlastne deje v logopedickej poradni či ako môžeme podporovať rozvíjanie jazykových schopoností slovensky hovoriacich detí. Svetlana Kapalková pracuje s deťmi, rodičmi ale aj vysokoškolská učiteľka so študentami Pedagogickej fakulty. 


V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo