O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy so Sorayou Sherif

Hosť Pyramídy so Sorayou Sherif


Počuť niekoho, kto žil takpovediac na obidvoch stranách múrov, ktoré tu práve rastú nie je také samozrejmé. Ak to je dospelá žena, ktorá vyrástla na Slovensku a žila veľkú časť svojho života v arabskej kultúre, je to určite svedectvo z prvej ruky.

O živote v inej kultúre počúvame hovoriť politikov či akademikov. Hovorí sa o tom, ako zlyhal proces multikulturalizmu. Európska kultúra je v očiach mnohých ohrozená a prílev nových migrantov nám naháňa strach a vyvoláva v nás neistotu.

O pohľade zvnútra slovenskej, európskej aj arabskej kultúry rozpráva Soraya Sherif, ktorá sa narodila pod Tatrami a vyrástla v Bagdade.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu








Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.












NETservis






Centrum pro studium demokracie a kultury










SME logo