O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Oľgou Pietruchovou

Hosť Pyramídy s Oľgou Pietruchovou

 

Oľga Pietruchová  sa od roku 2000 zaoberá ľudskými právami žien. Bola koordinátorkou dvoch ročníkov kampane pre týrané ženy s názvom Piata žena a spoluzakladateľkou výzvy Možnosť voľby. Do roku 2011 pracovala vo viacerých mimovládnych organizáciách aj ako expertka pre Európsku komisiu.

Postavenie ženy v dnešnej spoločnosti prešlo od prvého sprístupnenia volebného práva pre ženy za posledných sto rokov dynamickým vývojom. Aj v slovenskej spoločnosti prevláda názor, že o mnohých dôležitých veciach rozhodujú prevažne muži alebo že v súvislosti s úlohou ženy pri starostlivosti o deti zamestnávatelia uprednostňujú mužov. Spájame to aj s jednoduchým prevládajúcim dojmom, že verejné pozície, v ktorých sú ženy, vnímane stále skôr ako výnimky.  Rozhovor o niektorých aspektoch tejto širokej témy.


V archíve RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo