O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Martinom Mackom...

Hosť Pyramídy s Martinom Mackom...Martin Macko sa otvorene rozpráva o tom, o čom z rôznych dôvodov radšej mlčíme. Sexuálna orientácia a životná voľba aktívne o nej hovoriť nie je samozrejmosťou. Zvlášť ak je „iná“.

O súkromí každý z nás radšej hovorí len v úzkom kruhu priateľov a rodiny. Prečo homosexualita nie je chorobou ani súkromnou vecou a prečo sa o právach tejto nezanedbateľnej skupiny ľudí musíme naučiť hovoriť.

Začiatkom skutočného dialógu je trpezlivé počúvanie.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo