O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Jánom Husárom...

Hosť Pyramídy s Jánom Husárom...


... Ján Husár najradšej nakrúca a fotografuje, keď mu ide takpovediac život. Zároveň je aj ekologickým aktivistom a venuje sa ochrane prírody. Nemožno teda rozhodne povedať, že by mal nudný život. Venuje sa filmovaniu a fotografovaniu divokej prírody no najradšej nakrúca podmorský svet. Nebojí sa žralokov ani oblastí, postihnutých prírodnými, humanitárnymi či vojnovými katastrofami.

Navštívil pracovne už takmer polovicu krajín sveta a nevyhýba sa ani ohniskám súčasnych lokálnych konfliktov ako je Ukrajina, Sudán či Irak. Prečo to robí? O tom a o veciach s tým súvisiacich sme nahlas uvažovali v noci počas tretieho prázdninového víkendu.

Tu je aj zopár fotografií z jeho dielne, ktorých sme sa počas rozhovoru aj dotkli.

V archíve RTVS

Fotografie © Ján Husár


späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo