O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť pyramídy s Jánom Benčíkom...

Hosť pyramídy s Jánom Benčíkom...

 Ján Benčík prešiel svoju cestu od technika na montážach, redaktora v lokálnych novinách, učiteľa na základnej škole až do vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Vždy ho zaujímal život okolo neho a súvislosti toho, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Ako dôchodca sa začal venovať nezvyčajnej forme občiansky aktívneho poukazovania na skryté a utajované formy extrémizmu a fašizmu. Stal sa blogerom , ktorý sa tejto téme systematicky venuje. Zdrojom pre jeho texty a svedectvá sú voľne dostupné pramene a profily otvorených stúpencov fašizmu a extrémizmu na sociálnych sieťach a webových stránkach. Rozhovor o tom, ako sa stal pre svoje texty inšpirujúcim príkladom občianskej odvahy, ale aj terčom nenávistných útokov tých, ktorých demaskuje.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo