O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Igorom Brossmannom

Hosť Pyramídy s Igorom Brossmannom


Formy, nástroje a technológie sa, menia každý deň. Ale to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejší sú ľudia, ich motivácie, zmysel tej práce, ktorú robia.

Podľa Igora Brossmanna reklama bola a stále je len správne povedaná pravda. Muži chcú byť stále bohatí a mocní, ženy chcú byť stále krásne a milované. A rovnako je to aj s ľudskými vášňami či hriechmi.

Po vianočnom nápore reklamy na naše zmysly a vedomie nahlas uvažujeme o tom, či to je naozaj stále o tom istom. V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo