O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Františkom Ábelom...

Hosť Pyramídy s Františkom Ábelom...


Kresťanstvo považujeme za niečo samozrejmé a tradičné. Tradície sa však vytvárajú postupne. To čo dnes považujeme v kresťanstve za prirodzené, bolo ešte včera revolučným učením.

Ako to je s osobnou vierou a kritickým myslením? Je možné rozvíjať ho a uplatňovať aj v rámci diskusie o tradičných hodnotách a nových interpretáciách starých právd?

O náboženských tradíciách, fundamentalizme a kritickom myslení s teológom, pedagógom Evanjelickej teologickej fakulty v UK Bratislava a kazateľom Františkom Ábelom. 

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo