O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Andrejom Findorom...

Hosť Pyramídy s Andrejom Findorom...


 ...  z FSEV UK Bratislava o tom, ako a s čím sa identifikujeme ako jednotlivci a ako členovia spoločnosti v dnešnom svete. Ako to ovplyvňuje naše nálady a spoločenskú atmosféru.Či je dôležitejšia národná či osobná identita, o tom ako vznikajú spoločenské trendy či predsudky, ktorým čelíme. No aj o tom, ako tieto nálady môžu ovplyvňovať náš každodenný rodinný a pracovný život. Aj o tom aké konkrétne cesty konštruktívneho prístupu máme k dispozícii.

V archive RTVS.

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo