Hosť Pyramídy s Ondrejom Prostredníkom...
 ... teológom a vysokoškolským pedagógom, ktorý sa nad úlohou a miestom kresťanstva v dnešnom svete zamýšľa nielen v úzkom akademickom alebo cirkevnom prostredí, ale reaguje aktivne a tvorivo aj na spoločensko-etické výzvy v súčasnom svete a slovenskej spoločnosti.

V archíve RTVS

© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2020   ♦   aomega@aomega.sk