O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Monikou Vrzgulovou...

Hosť Pyramídy s Monikou Vrzgulovou...


 ...  venuje sa etnológii, dejinám dvadsiateho storočia. Vedecké aj vzdelávacie projekty venuje tomu, aké posolstvo z nich môžeme čítať pre súčasnosť.

Zaujímajú ju otázky sociálnej identity, stereotypov ako aj holokaustu a transformačnému procesu po roku 1989.

Jej špecifickým a najzaujímavejším prístupom k dejinným udalostiam je tzv. Oral History, kedy na základe rozprávaní žijúcich súčasníkov odborníci mapovali a analyzovali deportácie a vnímanie deportácií obyvateľov Slovenska počas druhej svetovej vojny. 

V archíve RTVS
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo