O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Michalom Bažalíkom...

Hosť Pyramídy s Michalom Bažalíkom...


 ... šetrne hospodáriacim vinárom. Vyštudoval vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici, v súčasnosti savenuje tomuto remeslu naplno. Do Svätého Jura prišiel z mesta a nebojí sa púšťať do netradičných postupov. Experimentuje sprincípmi permakultúry, a ekologické pestovanie považuje za budúcnosť pre našu krajinu. Prvé víno vyrobil Michal Bažalík ešte ako študent vinárskeho odboru na Záhradníckej fakulte v Lednici Mendelovej univerzity v Brne. Pred dvoma rokmi ponúkal v čase otvorených pivníc okrem iných vín aj silván – svoju diplomovú prácu.


V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo