O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Martinom Urbaníkom

Hosť Pyramídy s Martinom Urbaníkom

Martin Urbaník spolu so svojím tímom organizuje a riadi neobyčajné bežecké podujatia. V Malých Karpatoch je to napríklad STEFANIK TRAIL čo je v presnej športovej terminológii Ultratrail maratón. Ďalším je napríklad charitatívny 24 hodinový vytrvalostný beh pod lanovkou na bratislavsej Kolibe s názvom ULTRA LANOVKA. (www.stefaniktrail.sk) (www.ultralanovka.sk).

Martinove nápady sa stávajú aj námetom pre prácu na krátkych filmoch. Jeho parťak a kamarát Viliam Bendik kreatívne nápady ďakej premieta a realizuje v svojej práci a vo svojom hobby - tvorbe krátkych video dokumentov. Jeho prvý ucelenejší filmový pokus z prostredia horského behu, 12CH Vysoké Tatry Trail, získal niekoľko ocenení na domácich festivaloch. To bolo preňho povzbudením pre rozsiahlejší projekt KROKY NA HRANE o šiestich bežcoch, ktorí za rozhodli oživiť autentický príbeh Vrbu a Wetzlera z druhej svetovej vojny.

V archive RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo