O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Jozefom Lenčom...

Hosť Pyramídy s Jozefom Lenčom...


Na prahu slovenského predsedníctva EÚ sme sa pokúsili o krátku reflexiu dejín, prítomnosti aj budúcnosti európskeho priestoru, ktorý bol v minulosti prirodzeným priestorom pre spolužitie a vzájomnú interakciu kresťanskej, židovskej aj moslimskej kultúrnej a duchovnej tradície.

Sekularizovaná Európa stojí dnes pred výzvou ako a či je vôbec možné o tomto dedičstve hovoriť. Jozef Lenč je Slovák a Európan. No je aj moslimom. Islam a jeho duchovná tradícia dávajú jeho životu a profesii podnetný aktualizačný rozmer.

V archíve RTVS.
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo